کفـارات

کفـارات

کفـارات

سوال 936 :

ـ اينجانب کفارات را جمع آورى کرده و به افراد نيازمند مى رسانم، حکم آن را بيان فرماييد:

جواب :

اگر جنابعالى به وکالت از صاحبان وجوه آرد خريدارى کنيد و به نمايندگى از مراجع تقليد آردها را بين فقرا توزيع کنيد اشکال ندارد. بلى چنانچه بين وجوهى که داده اند وجوهى هم بابت کفاره افطار عمدى و امثال آن داده باشند که بايد به افراد متعدّد داده شود، لازم است آنها را جدا جدا و طبق مصرف معين شرعى به فقرا بدهيد.

سوال 937 :

ـ اگر شوهر کفاره روزه همسر خود را تبرّعى بدهد، آيا از عهده زن ساقط مى شود؟

جواب :

پرداخت کفاره بر خود زن واجب است و جواز و کفايت پرداخت تبرعى از طرف او که زنده است مشکل است، بلى چنانچه شوهر با اجازه و اذن او بدهد ظاهراً اشکال ندارد و کفايت مى کند.

سوال 938 :

ـ آيا پرداخت تبرعى کفارات، رد مظالم عباد که مى دانيم برعهده ميت بوده و نداده است مشروع مى باشد و براى او فايده دارد؟

----------

(صفحه356)

جواب :

بلى، مشروع است، بلکه پرداخت آنها خير محض نسبت به ميت است.

سوال 939 :

ـ فرموده ايد کسى که روزه قضاى رمضان را گرفته است جايز نيست بعد از ظهر افطار کند و اگر افطار کرد بايد به ده فقير طعام بدهد (به هر نفر يک مدّ که تقريباً ده سير است بدهد يا ده فقير را يک وعده غذا بدهد) سوال اين است که اگر کسى روزه رمضان غير را تبرّعاً يا استيجاراً گرفته چطور؟ و آيا اگر افطار کرد بايد کفاره هم بدهد؟

جواب :

بلى، احتياط واجب اين است که در اين فرض هم بعد از ظهر افطار نکند و اگر افطار کرد احتياط اين است که کفاره را پرداخت کند.

سوال 940 :

ـ شخصى جاهل به حرمت مقاربت در حال حيض بوده و بعد متوجه شده وظيفه او چيست؟

جواب :

اگر جاهل مقصر بوده است (يعنى مى توانسته مسأله را ياد بگيرد و سوال کند ولى سوال نکرده) بنابر احتياط واجب بايد کفاره بدهد.

----------

(صفحه357)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

کفارات

No image

کفارات

No image

کفارات

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نماز مسافر

Powered by TayaCMS