کارهایى که بر معتکف حرام است

کارهایى که بر معتکف حرام است

کارهايى که بر معتکف حرام است

سوال 497 :

آيا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نيز حرام مى باشد؟

جواب :

فقط قسمتى از چيزهايى که بر محرم حرام است، بر معتکف حرام مى باشد; نه همه آنها.

سوال 498 :

آيا در امورى که بر معتکف حرام است، تفاوتى بين شب و روز هست؟

جواب :

در اين امور فرقى بين شب و روز نيست.

سوال 499 :

استشمام بوى عطر و گل، با نيّت لذّت جويى از بوى خوش، براى معتکف چه حکمى دارد؟

جواب :

بوييدن عطريّات و بوهاى خوش، هرچند به قصد لذّت نباشد، براى معتکف حرام است.

سوال 500 :

خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتکف چه حکمى دارد؟

جواب :

خريد و فروش، بلکه مطلق تجارت، با نبودن ضرورت براى معتکف، بنابر احتياط حرام است; ولى پرداختن به امور دنيوى، مانند خيّاطى و امثال آن، اشکالى ندارد.

سوال 501 :

آيا ممارات و مجادله در امور دنيوى و دينى، براى معتکف جايز است؟

سوال 502 :

لمس و تقبيل همسر، براى معتکف جايز است؟

جواب :

اين امور براى معتکف حرام است، بنابر احتياط واجب.

سوال 503 :

اگر زنى را که معتکف است، طلاق رجعى دهند، تکليفش چيست؟ و اعتکافش چه حکمى دارد؟

جواب :

اعتکافش باطل مى شود و بايد به خانه شوهر براى ادامه عدّه برود (زيرا زن در مدّت عدّه طلاق رجعى نبايد از خانه شوهر خارج شود).

سوال 504 :

غير از موارد چهارگانه اى که در سوالات بالا به آن اشاره شد، چه چيزهايى بر معتکف حرام است؟

جواب :

پنج چيز بر معتکف حرام است، چهار مورد آن در سوالات قبل گذشت و مورد پنجم استمناست بنابر احتياط، هرچند از طريق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

نماز مسافر

No image

موانع رسیدن آب به پوست

Powered by TayaCMS