نماز آیات

نماز آیات

نماز آيات

سوال 283 :

لطفاً در مورد نماز آيات، به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف) اين که فرموده ايد اين نماز واجب فورى است، آيا کارهايى مانند قضاى حاجت، يا پرداخت بدهى، و مانند آن، منافات با فوريّت آن دارد؟

ب) اگر در حين خواندن نماز واجب، زلزله اى رخ دهد، وظيفه ما در مورد نماز واجب و آيات چيست؟

جواب :

اگر فرد مورد اطمينانى به انسان بگويد: «ديروز زلزله آمده،» و انسان اطمينان پيدا کند، در صورتى که در مجامع عمومى، مثل بازار و خيابان بوده، و چيزى نشنيده است وظيفه او چيست؟

جواب الف: مراد آن است که سهل انگارى نکند و عقب نياندازد.

جواب ب: چنانچه در وسط نماز واجب زلزله اى رخ دهد، بعد از اتمام نماز واجب، نماز آيات را به جا مى آورد.

جواب ج: نماز آيات بر چنين کسى واجب نيست، هر چند احتياط آن است که آن را بجا آورد.

سوال 284 :

در روز 19 خرداد 1383 سيّاره زهره در مدار گردش خود به دور خورشيد، از مقابل خورشيد عبور کرد. به طورى که براى زمينيان با چشم مسلّح به صورت لکه اى سياه رنگ بر روى خورشيد قابل رؤيت بود.

1ـ آيا اين پديده همچون کسوف جزئى محسوب گشته، و موجب وجوب نماز آيات مى گردد؟

2ـ آيا قرار گرفتن ديگر سيّارات در مقابل يکديگر، بطورى که مانع از رؤيت همديگر شوند، باعث وجوب نماز آيات مى شود؟

جواب 1: اين مقدار کسوف جزئى محسوب نمى شود.

جواب 2: نماز آيات مخصوص به خسوف و کسوف خورشيد و ماه است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

No image

نماز آیات

استفاءسایر مراجع

No image

احکام نماز

پر بازدیدترین ها

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

مظالم عباد

No image

تکبیرة الاحرام

No image

قربانى

Powered by TayaCMS