موارد فسخ ازدواج

موارد فسخ ازدواج

موارد فسخ ازدواج

فسخ ازدواج به خاطر بچه‌دار نشدن

سوال 1118 :

آيا عدم توانايى مرد براى بچه‌دار شدن مى‌تواند باعث فسخ ازدواج شود؟

جواب :

اين مورد از موارد فسخ نمى‌باشد، بلکه جدايى زن در وضعيّت مذکور، نياز به طلاق دارد و طلاق در اختيار مرد است و زن در صورتى که ادامه زندگى براى او عسر و حرج باشد، مى‌تواند به حاکم شرع مراجعه نمايد.

آشکار شدن عدم بکارت دختر بعد از عقد

سوال 1119 :

اگر پس از جارى شدن صيغه عقد دائم معلوم شود که دختر باکره نبوده آيا عقد باطل است؟ و نيازى به خواندن صيغه طلاق است؟

جواب :

عيب مذکور به خودى‌ خود موجب فسخ نکاح نيست.

وجوب فسخ به علت تدليس در ازدواج

سوال 1120 :

تدليس در ازدواج در چه صورت موجب حق فسخ مى‌گردد؟

جواب :

اگر وجود صفت کمال يا سلامت از عيوب و نقائص در ضمن عقد، شرط يا دختر توصيف به آن شده باشد و يا قبل از عقد ذکر گرديده و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد و سپس خلاف آن ثابت شود، زوج حق فسخ عقد را دارد و اگر دخول شده و مُدَلِّس (فريب دهنده) زوجه بوده، استحقاق مهر را ندارد و اگر مُدَلِّس غير زوجه بوده، مهرالمسمّى (مهريه‌اى که هنگام عقد مشخص شده) را استحقاق دارد و زوج بعد از پرداخت مهر به زوجه، مى‌تواند به مُدَلِّس رجوع و از او اخذ نمايد.

تدليس در ازدواج

سوال 1121 :

اينجانب در سال گذشته با دوشيزه‌‌اى آشنا شده و ايشان را بطور رسمى به عقد خويش درآوردم. نامبرده خود را قبل از ازدواج ديپلمه معرفى نموده بود که بعد از ازدواج متوجه شدم به من دروغ گفته است مى‌خواستم بدانم آيا عمل ايشان مصداق تدليس در ازدواج مى‌باشد و آيا درست است بواسطه اين عمل عقد نکاح را فسخ نمايم؟

جواب :

عمل مذکور تدليس محسوب نمى‌شود و موجب فسخ نکاح نمى‌باشد.

تخلّف از شرطِ نداشتن همسر و فرزند

سوال 1122 :

هرگاه شخصي به خواستگاري دختري برود و بگويد همسر و فرزندي ندارم و دختر با اين شرط آماده ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود که مرد دروغ گفته است آيا زن حق فسخ دارد؟

جواب :

اگر عنوان تدليس پيدا کند بطورى که عقد مبنى بر آن واقع شده باشد، دختر حق فسخ دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل متفرقه

Powered by TayaCMS