مصرف خمس (سهم سادات)

مصرف خمس (سهم سادات)

مصرف خمس (سهم سادات)

لزوم احتياطى اجازه در سهم سادات

سوال 377 :

آيا در پرداخت سهم سادات اجازه مجتهد شرط است؟

جواب :

احتياطا در سهم سادات، اجازه لازم است.

محاسبه پولى که به سيد فقير داده مى شود به عنوان خمس

سوال 378 :

هر سال مبلغى را به سيدى فقير مى دهيم، آيا اين مبلغ را مى توانيم خمس حساب کنيم؟

جواب :

احتياطا بايد با اجازه از مرجع تقليد يا وکيل او باشد.

جواز تبديل سهم سادات به جنس و فروش نسيه اى آن به فقير

سوال 379 :

آيا مى توانيم مبلغ سهم سادات را تبديل به جنسى کنيم و آن را به عنوان نسيه به فقير بفروشيم و پس از آن، بابت خمس، حساب کنيم؟

جواب :

مانعى ندارد.

پرداخت سهم سادات به پدر

سوال 380 :

شخصى که تحت کفالت پدر خود است، آيا مى تواند سهم سادات را به پدر واجد شرايط خود بدهد؟

جواب :

در خصوصيات، استجازه کند.

دادن سهم سادات براى سفر زيارتى

سوال 381 :

آيا شرعا مى توان سهم سادات را به سيّد فقير داد که با آن به سفر عمره يا ديگر سفرهاى زيارتى برود؟

جواب :

بلى، بلکه اگر اين کار را ضمن عقد خارج لازم شرط کند، عمل به آن بر آن فقير واجب مى شود.

پرداخت خمس به فرزند خود که سيد است

سوال 382 :

شخصى خودش سيد است، آيا مى تواند به فرزندش که تحصيل مى کند و کارى ندارد از بابت سهم سادات خمس بدهد يا از سهم سادات ديگران بايد بدهد؟

جواب :

از سهم سادات ديگران با اجازه از مرجع مى تواند بدهد و نسبت به سهم ساداتِ خودش نمى تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى غير مخارج خودش ـ که بر خمس دهنده واجب است ـ برساند، مانعى ندارد.

صرف خمس اموال در هزينه زندگى برادر معمول خود که سيد است

سوال 383 :

سيدى است فقير و معلول که براى حضانت و مراقبت از او مخارج زيادى لازم است. آيا برادر و خواهر او مى توانند مخارجى را که صرف نگهدارى و خوراک و پوشاک او مى کنند، بابت بدهى خمس خود حساب کنند؟ پول هايى که قبلاً براى او خرج کرده اند چه طور؟

جواب :

با اجازه ى از مرجعشان مى توانند و پول هايى که به قصد تبرّع خرج کرده اند، نمى توانند حساب کنند.

پرداخت خمس به سيد فقير بدون اطلاع او از خمس بودنش

سوال 384 :

آيا لازم است به سيد فقير بگويند اين وجه بابت سهم سادات است يا اطلاع دادن به او لزومى ندارد؟

جواب :

لزومى ندارد.

حکم استفاده يک زن سيده از خمس براى مخارج خانواده فقير خود

سوال 385 :

خانمى است سيده و شوهر او سيد نيست و فقير و عايله مند مى باشد، آيا مى تواند خمس بگيرد؟

جواب :

بله، مى تواند (مسأله ى 1456 رساله).

حکم استفاده از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندان سيد خود

سوال 386 :

خانمى است غير سيده که سرپرستى اطفال سيد خود را به عهده دارد، آيا مى تواند از سهم سادات براى مخارج خود و فرزندان خود استفاده کند؟

جواب :

براى مخارج فرزندان مى تواند استفاده کند.

پرداخت سهم سادات به سيد فقير

سوال 387 :

سيّد فقيرى است که فرزندانش مخارجش را مى دهند ولى وى نمى خواهد زير بار منّت آنان باشد و آن را خوارى و مهانت مى داند. آيا سهم سادات به چنين فردى تعلّق مى گيرد؟

جواب :

مى تواند سهم سادات را بگيرد؛ گرچه احتياط اين است که با اجازه ى سيّد ديگرى آن را بگيرد.

افرادى که از مادر به حضرت زهرا ـ عليهاالسّلام ـ منتسب هستند

سوال 388 :

خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد سوالات ذيل مرقوم فرماييد:

1) آيا افرادى که مادرشان و يا مادر بزرگشان [چه از طريق مادر و يا پدر هر چند، چند نسل گذشته [سيّده بوده اند، سيّد مى باشند و از فرزندان حضرت فاطمه ى زهرا ـ عليهاالسّلام ـ محسوب مى شوند؟

جواب :

از ذريّه هستند در آثار اخرويّه.

2) آيا افرادى با خصوصيّات مذکور اجازه دارند از احکام اختصاصى سادات [خمس و... [استفاده نمايند و عمّامه ى مشکى بگذارند و سيادت خود را ابراز نمايند؟

جواب :

از خمس نمى توانند استفاده کنند، و هم چنين از لباس سيادت.

ملاک سيادت

سوال 389 :

آيا افرادى که سيد هستند بايد اجدادشان به ائمه برسد يا به قبيله بنى هاشم؟

جواب :

بايد نسب آن ها به قبيله بنى هاشم برسد.

خمس مالى که سادات به عنوان سهم سادات مى گيرند

سوال 390 :

خمسى که سادات به عنوان سهم سادات مى گيرند، در صورتى که از مخارج سال آن ها اضافه بيايد، آيا خمس دارد؟

جواب :

اگر با گرفتن اين مال ديگر فقير نباشد، واجب است خمس آن را بدهد.

لزوم فقير دانستن خود براى دريافت خمس

سوال 391 :

آيا سيدى که مى خواهد خمس بگيرد لازم است خود را فقير بداند تا بتواند خمس قبول کند؟

جواب :

بله، لازم است.

پشيمانى پرداخت کننده خمس

سوال 392 :

اگر کسى خمس خود را با اجازه مرجع تقليدش به سيد فقير بدهد ولى بعدا از پرداخت خمس به آن سيد فقير پشيمان شود، آيا آن سيد بايد آن پول را به او برگرداند يا خير؟

جواب :

خير.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نماز مسافر

Powered by TayaCMS