مسائل متفرّقه وضو

مسائل متفرّقه وضو

مسائل متفرّقه وضو

سوال 81 :

آيا سوزانيدن آيات قرآن و اسامى مبارکه ائمّه معصومين(عليهم السلام) که در روزنامه هاست جايز مى باشد؟

جواب :

جايز نيست; براى محو آنها راههاى صحيحى وجود دارد که قبلاً اشاره کرده ايم.

سوال 82 :

وضو گرفتن زن، آن جا که نامحرم او را ببيند چگونه است؟

جواب :

جايز نيست; ولى اگر وضو بگيرد وضوى او باطل نمى شود.

سوال 83 :

پاره کردن کاغذى که اسم بارى تعالى بر روى آن نوشته شده باشد چه حکمى دارد؟ در صورتى که قصد بى احترامى يا توهين نباشد؟

جواب :

لازم نيست قصد بى احترامى کند، اين کار خود بى احترامى است; مگر اين که منظورش اين باشد که آن را از صورت اسم بارى تعالى درآورد تا بعداً مورد بى احترامى قرار نگيرد.

سوال 84 :

موقعى که به نيّت طهارت وضو گرفته شود سپس وقت نماز واجب داخل شود، آيا تجديد وضو براى آن نماز واجب است؟

جواب :

تجديد وضو لازم نيست; ولى به قصد رجا مانعى ندارد

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

استفاءسایر مراجع

No image

وضوء

پر بازدیدترین ها

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نماز جماعت

No image

مظالم عباد

Powered by TayaCMS