متولى وقفى

متولى وقفى

متولى وقفى

سوال 1237 :

زمينى موقوفه اولاد ذکور سادات مى باشد و در وقفنامه متولى تعيين نشده است و فعلا کسى را امام جمعه و اداره اوقاف به عنوان متولى منصوب کرده اند، آيا موقوف عليهم در اين مورد وظيفه اى ندارند؟ يا بايد طبق نظر متولى عمل کنند؟

جواب :

چنانچه از طريق حاکم شرع يا سازمان اوقاف متولّى تعيين شود، اگر چه با پيشنهاد و معرفى برخى از موقوف عليهم باشد، همان متولى شرعى خواهد بود و لازم است طبق نظر وى عمل شود.

سوال 1238 :

وقفنامه مدرسه علميه اى گم شده است، يکى از علماى محل با اذن مرجع تقليد آن را بازسازى و احيا کرده است، آيا شخص ديگرى مى تواند ولايت آن را بدست بگيرد؟

جواب :

با فرض اينکه با نظر مجتهد جامع الشرايط احيا شده است بايد با نظر و نظارت همان مجتهد در جهت وقف اداره شود.

سوال 1239 :

در صورت معين بودن متولى وقف، آيا اداره اوقاف يا ديگران مى توانند در آن تصرف کنند؟

جواب :

با توجه به توليت منصوص، کسى حق دخالت ندارد. مگر اداره اوقاف که مسؤوليت نظارت را دارد.

سوال 1240 :

آيا وارث واقف شرعاً مى تواند در وقف تصرف کند يا خير؟

جواب :

وارث اگر متولى شرعى نباشد، هيچگونه حقى ندارد.

(صفحه323)

سوال 1241 :

کسى وصيت کرده است که ملک و آبى صرف روضه حضرت سيدالشهداء (عليه السلام)بشود و اولادش را نسلا بعد نسل متولى قرار داده، اکنون اداره اوقاف مى خواهد آنها را بصورت موقوفه درآورد، اگر چنين کند، آيا بايد مثل سابق عمل گردد و توليت اولاد چگونه خواهد بود؟

جواب :

از آنچه مسطور است ظاهر مى شود که ملک و آب وقف است و بايد با آن معامله وقف بشود و چنانچه متولّى منصوص داشته باشد، اختيار با متولى شرعى است و اگر توليت فرزندان به نحو شرعى ثابت نشود، اختيار با حاکم شرع است و نظارت اوقاف بر آب و ملک مزبور در حال حاضر که حکومت اسلامى است، مانع ندارد.

سوال 1242 :

شخصى چيزى را وقف کرده و توليت آن را مادام الحيات براى خود و پس از فوت براى اولاد ارشد ذکور نسلا بعد نسل و طبقه بعد طبقه قرار داده، آيا توليت بعد از فوت ارشد اولاد بلاواسطه به اولاد او مى رسد يا به عموى آنها؟

جواب :

تا از طبقه اول يک نفر هست اگرچه سنّش کم باشد مقدم است بر طبقه بعد. اگرچه سن او بيشتر باشد، پس عمو مقدم است بر پسر برادر.

سوال 1243 :

اگر متولى موقوفه به وقف عمل نکند يا برخلاف نظر واقف عمل کند چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر متولى نصوص، از عمل به وقف امتناع کرد، بايد حاکم شرع يا نماينده او شخص امينى را منصوب کند تا با همکارى متولى به وقف عمل کنند و اگر باز هم متولى امتناع کرد، شخص منصوب به تنهايى به مفاد وقف عمل کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

مصرف قربانى

Powered by TayaCMS