دیه جنین

دیه جنین

ديه جنين

سوال :

زنى اقدام به سقط جنين نموده است آيا کفاره دارد يا نه؟ اگر دارد چه مقدار است و چه چيزى است و بايد به چه کسى بدهد؟ آيا ديه به زن تعلّق مى گيرد يا به شوهرش؟

جواب :

اين کار، ديه دارد و ديه آن در حال نطفه بودن بيست مثقال شرعى طلاى سکه دار است که هر مثقال آن 18 نخود است و اگر علقه يعنى خون بسته باشد چهل مثقال و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد صد مثقال و اگر روح دميده شده چنانچه پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال وديه را در مورد سوال اگر خود زن قرص و دوائيکه موجب سقط مى شود خورده باشد بايد زن بدهد و اگر دکتر مرتکب سقط جنين شده ديه بر ذمّه دکتر است.

سوال :

ديه سقط جنين بر زن واجب است يا بر دکترى که آمپول مى زند يا کورتاژ مى کند؟

جواب :

هر کس مباشر سقط باشد ضامن ديه است و در فرض سوال دکترى که آمپول مى زند و بچه سقط مى شود و يا کورتاژ مى کند مباشر است. والله العالم

سوال :

اگر زن حامله فوت نمايد و دکتر متخصص تشخيص بدهد که حمل زنده است دکتر مى خواهد طبق وظيفه شرعى و انسانى با عمل جراحى حمل را زنده از شکم مادر بيرون آورد ولى شخصى از اقرباء زن مانع خارج نمودن حمل مى شود و بچه در شکم مادر فوت مى کند لطفاً بيان فرمائيد شخصى که مانع از خارج کردن حمل شده ضامن ديه بچه فوت شده خواهد بود يا خير؟

جواب :

اگر شخص مذکور بطور قهر مانع شده باشد ضامن ديه است و الاّ منع غير قهرى او سبب سقوط تکليف ولىّ طفل و همچنين پزشک نمى شود ولى با ترک تکليف و عدم اخراج طفل ظاهراً کسى ضامن ديه نيست هر چند معصيت کرده اند. والله العالم

سوال :

اگر زن حامله کارى کند بچه اش سقط شود و در رسائل عمليه مى نويسند که بايد ديه آن را به وارث بچه بدهد و به خود زن از آن چيزى نمى رسد اگر شوهر اطلاع داشته و راضى باشد از اين کار و اجازه بدهد در سقط جنين، آيا ديه به شوهر يعنى پدر اين بچه مى رسد؟ يا نه بلکه بايد ببرادر و خواهر و جد و جده اين بچه بدهد که طبقه دوم محسوبند و در صورت عدم تعلق به پدر آيا شوهر در اداء ديه با آن زن شريک است يا خير؟

جواب :

در فرض سوال اگر مادر مباشر سقط جنين بوده ديه بر عهده مادر است و بايد آن را بشوهر بدهد، و اگر با موافقت و رضايت شوهر بوده احتياط اين است که پدر بچه و کسانيکه بعد از پدر وارث بچه هستند که در مورد سوال برادر و خواهر و جدّ و جدّه مى باشند با هم مصالحه کنند و شوهر در اداء ديه با زن شريک نيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

دیه جنین

No image

دیه جنین

No image

دیه جنین

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

No image

مظالم عباد

Powered by TayaCMS