خوردن و اشامیدن

خوردن و اشامیدن

خوردن و اشاميدن

سوال 1787 :

خـوردن غـذاهـا و مـايعاتى که به طور طبيعى مقدارى الکل دارند , مانند سرکه يا آب جو بـدون الـکـل ـ که در ايران نيز توليدمى شود ـ و حدود يک الى سه چهار در صد الکل دارا هستند ,چگونه است ؟

جواب :

غذايى که در طبيعت خود مسکر و يا مايع مسکر نيست و مسکريا مايع مسکر هم به آن اضافه نشده است , پاک و حلال است , ولو آن که طبيعتا از نظر علمى چند در صدى الکل داشته باشد .

آب جو معروف که از مخمر تهيه شده است , حرام است , واللّه العالم .

سوال 1788 :

وسـايـل قـيمتى که در سرزمينهاى غير اسلامى و غيرمسلمان نشين پيدا مى شوند , اگر مورد احتياج افراد مسلمان باشد و مسترد نگردد , چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگر محرز نشود که مال مسلمان است , مى توان تملک کرد , واللّه العالم .

سوال 1789 :

آيا خوردن نان سوخته حرام است ؟

جواب :

حرمتى ندارد .

و چون احتمال انطباق خبائث داده شده بهتر است ترک شود , واللّه العالم .

سوال 1790 :

با آن که خوردن پنير مکروه است , مى گويند : خوردن روزاول ماه مستحب است , آيا اين مساءله صحت دارد ؟

جواب :

ترغيب به خوردن پنير در اول ماه در روايت وارد است , ولى خوردن آن با مغز گردو کراهتى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1791 :

شـرکـت در سـر سفره اى که شراب است , اگر به جهت تبليغ احکام دينى باشد , آيا اجازه مى فرماييد ؟

جواب :

در سر سفره هايى که مشروب مى خورند حاضر نشويد .

وتبليغ را در اوقات و مکان هاى ديگر انجام دهيد , واللّه العالم .

سوال 1792 :

آيا خرگوش از حيوانات حرام گوشت است ؟

جواب :

خرگوش از حيوانات حرام گوشت است , واللّه العالم .

سوال 1793 :

خوردن خاويار ماهيان ـ همه گونه هاى آن ـ حلال است ؟

جواب :

تخم ماهى تابع خود ماهى است , واللّه العالم .

سوال 1794 :

مـصـرف مواد غذايى مانند نوشابه , سوسيس , کالباس وماکارونى که علم پزشکى به مضر بودنشان به طور صريح ياتلويحى تذکر داده است , جايز است ؟

جواب :

در صورت احراز ضرر مهم ـ که جنايت بر نفس باشد ـ آن موادرا نبايد مصرف کرد , واللّه العالم .

سوال 1795 :

خوردن تخم گوسفند حرام است .

اگر پزشک کارآزموده اى خوردنش را براى مريضى روا بداند , چه حکمى دارد ؟

جواب :

در مقام ضرورت و انحصار معالجه به آن به مقدار رفع ضرورت مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1796 :

شـخصى ناچار است شراب و بول بنوشد , و هر دو برايش ممکن است , کدام را بنوشد بهتر است ؟

جواب :

اگر بول حيوان ماءکول اللحم باشد , آن را مى تواند بخورد .

و اگربول انسان باشد , در صورتى که چـنـيـن فرضى تحقق داشته باشد , شرب بول مقدم است .

و لکن خداوند متعال طبق روايات ,در حرام شفا قرار نداده است , واللّه العالم .

سوال 1797 :

نوشيدن نوشابه هاى ايرانى و خارجى چه حکمى دارد ؟

جواب :

آنچه احراز نشده است که مسکر است , آشاميدن آن مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1798 :

اسـتـعـمال ترياک فى نفسه چه حکمى دارد ؟

اگر براى مداوا با تجويز پزشک باشد , جايز است ؟

جواب :

اعتياد به ترياک و ترياکى شدن جايز نيست , واللّه العالم .

سوال 1799 :

کرم و حشراتى را که نمى دانم خون جهنده دارند يا نه آياپاک است ؟

جواب :

پاک است , واللّه العالم .

سوال 1800 :

چيزهاى خوردنى چون نان , برنج , نخود , سيب زمينى ,گوشت و.. .

گاهى در تنور , ديگ و يا روى آتش کاملامى سوزد , و مثل زغال و خاکستر مى شوند , به طورى که ديگرنام گذشته آنها بر آنها گفته نمى شود , آيا خوردن اينها جايزاست ؟

جواب :

خوردن آنها حرام نيست , مگر آن که از جهت اضرار ظلم به نفس محسوب شود , واللّه العالم .

سوال 1801 :

ماهى هايى که فلس ندارند , و در بازار به فروش مى رسند ,آيا خوردن و خريد و فروش آنها جايز است ؟

جواب :

خوردن ماهى بدون فلس و فروش آن براى خوردن جايز نيست ,واللّه العالم .

سوال 1802 :

گوشت مرغ و گوسفند که در بازار مسلمين داد و ستدمى شود , و چگونگى کشتن آنها را نمى دانيم , آيا پاک است ؟

جواب :

حلال و پاک است , مگر اين که ميته بودن آن احراز شود , واللّه العالم .

سوال 1803 :

هم اکنون در کشتارگاهها از ماشينهاى کشتار جمعى براى کشتن گاو , گوسفند و مرغ استفاده مى شود و هر بار حدود500 تا 600 مرغ ذبح مى شود .

شرايط سر بريدن چگونه است ؟

جواب :

بـراى بريدن سر هر مرغ يا چند مرغ در يک آن يک بسم اللّه لازم است با رعايت ساير شايط از جمله قبله و در غير اين صورت نجس و حرام است , واللّه العالم .

سوال 1804 :

بعد از ذبح کامل حيوان که هنوز جان دارد , اگر در آب بيفتد آيا اين ذبيحه پاک است ؟

جواب :

بعد از ذبح کامل با ساير شرايط ذبيحه , پاک و حلال است , واللّه العالم .

سوال 1805 :

در کـشـتـارگاهها وقتى که مى خواهند حيوان را ذبح نماينددستگاه برقى از پس گردن حـيـوان بـا ضـربه , سر حيوان را بريده و جدا مى کند , البته بعد از بريده شدن سر حيوان , دست و پامى زند و جان مى دهد , حکم شرعى را بيان فرماييد ؟

جواب :

در غير مرغ و پرندگان اشکال دارد , واللّه العالم .

سوال 1806 :

اگـر حيوان حلال گوشت را پيش از کشتن با آمپول و ياچيزى ديگر مست نمايند تا کمتر احساس درد کند , آيا جايزاست ؟

جواب :

اشکالى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1807 :

آگاهان مى گويند : کوسه ماهى هم مانند ماهيان ديگرداراى فلس و قشرند , که با دست کشيدن روى پوست آنها ـ که به نام فلس ميخى و شکل دلدانه اى ناميده مى شود ـ محسوس است , و از نوع ماهيان غضروفى است .

آيا مى توان به نظرمتخصصان اکتفا کرد يا آن که کوسه ماهى حکم خاص دارد ؟

جواب :

چيزى که علميا فلس است , ولى در نظر عرف به آن فلس گفته نمى شود , شرعا اعتبارى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1808 :

ايا خوردن کوسه ماهى جايز است ؟

جواب :

ماهى فلس دار حلال است و بايد احراز شود که فلس دارد و غيرآن حرام است , واللّه العالم .

سوال 1809 :

کـنـسـروهايى که در خارج بسته بندى شده و در ايران به فروش مى رسد , آيا خوردن آنها حلال است ؟

جواب :

خوردن کنسروهايى که مواد گوشتى دارند , از کشورهاى غيراسلامى وارد مى شوند جايز نيست , مگر اينکه احراز شود به طريقه شرعيه تذکيه شده است , واللّه العالم .

سوال 1810 :

کنسرو ماهى , گوشت گوسفند يا گاو که در خارج بسته بندى شده و در ايران به فروش مى رسد , خوردن آن چه صورت دارد ؟

جواب :

چنانچه فروشنده مسلمان باشد و بگويد تحقيق کرده ايم گوشت مذکى است و احتمال صدق باشد , مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1811 :

سوسيس هايى که از کشورهاى خارج وارد مى شود , چه حکمى دارد ؟

جواب :

خـوردن مواد گوشتى از کشورهاى غير اسلامى وارد مى شودحرام است , مگر آن که احراز تذکيه شرعى بشود , واللّه العالم .

سوال 1812 :

نزديک پنجاه سال پيش کسى با الاغ ديگرى وطى کرده .

هيچ کس جز خود او از آن با خبر نيست .

آيا اکنون جز توبه ,چيزى هم به صاحب آن بدهکار است ؟

جواب :

بايد توبه نمايد .

و احتياط واجب آن است که قيمت روزى که آن کار سنيع را انجام داده , به مالک يا ورثه آن بپردازد , واللّه العالم .

سوال 1813 :

کشتن حشرات موذى مانند سوسک و.. .

چه حکمى دارد ؟

جواب :

مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1814 :

کشتن حيوانى که مال کشى نيست مثل گربه , سگ ,کبوتر , لک لک , لاک پشت , مورچه و امثال اينها در صورتى که هيچ اذيتى به انسان نمى رساند آيا جايز است يا نه ؟

جواب :

حيواناتى که موذى نيستند و به کشتن آنها ترغيب نشده است آنها را به گرسنگى و تشنگى کشتن حرام است بلکه احوط اين است که سوزانده هم همين حکم را دارد , واللّه العالم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

نحوه محاسبه زکات

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

طلاق

Powered by TayaCMS