قمار

قمار

(کسبهاى حرام ): قمار

سوال 989 :

مسابقات علمى و نظامى با شرط برد و باخت چه حکمى دارد ؟

جواب :

صـحـيـح نـيست , و آن مال براى برنده حلال نمى شود , ولى براى مسابقات علمى مى شود جايزه تـعيين کرد , و جايزه آن است که شخص يا مؤسسه اى غير از مسابقه دهندگان , آن را مى پردازند ,واللّه العالم .

سوال 990 :

بازى کردن با شطرنج و پاسور اگر چه بدون برد و باخت باشد چه حکمى دارد ؟

جواب :

بازى با آلات معروفه قمار چه با برد و باخت مالى باشد يا بدون ان جايز نيست و شطرنج تا وقتى که محرز نشود که از الت قماربودن خارج شده بطورى که در هيچ مجتمع قمار با ان متعارف نباشد , بازى با ان ـ چه با برد و باخت مالى باشد يا بدون ان جايز نيست , واللّه العالم .

سوال 991 :

نزد جناب عالى بازى با شطرنج و ورق چگونه است ؟

جواب :

بازى با آلات معروفه قمار ـ ولو بدون برد و باخت ـ جايز نيست مگر اين که از الت قمار بودن خارج شـود بـه گونه اى که در هيچ جا از الات قمار شمرده نشود , در اين صورت بازى با ان بدون برد و باخت مانعى ندارد , واللّه العالم .

سوال 992 :

بـازى کـردن بـا شـطرنح بدون شرط و برد و باخت , تنهابراى تفريح و تقويت نيروى فکرى چگونه است ؟

جواب :

بازى با آلات معروف قمار ـ ولو قصد برد و باخت نباشد ـ جايزنيست , واللّه العالم .

سوال 993 :

يـک بـازى که از (( تاس )) استفاده مى شود , بدون برد وباخت و کاملا از حالت قمار خارج است , چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگر از آلات قمار حساب شود , بازى با آن ـ ولو بدون برد و باخت مالى ـ جايز نيست , واللّه العالم .

سوال 994 :

آيا طلاب مى توانند برنامه هاى راديو و تلويزيون راببينند ؟

جواب :

استفاده حلال از راديو و تلويزيون مانعى ندارد و فرقى بين طلبه و غير طلبه نيست , واللّه العالم .

سوال 995 :

براى تهيه لوازم مسابقه مثل توپ و جايزه , آيا جايز است برگزار کنندگان از بازى کنان پول دريافت کنيد ؟

جواب :

براى جايزه جايز نيست , ولى تهيه مخارج وسايلى بازى عيبى ندارد , واللّه العالم .

سوال 996 :

يکى از ورزش ها در يک شهر همواره با برد و باخت همراه است .

حکم اين بازى در آن شهر و شهر ديگر بدون بردوباخت , چگونه است ؟

جواب :

اشکالى ندارد .

و مثل توپ بازى , آلت قمار شمرده نمى شود ,واللّه العالم .

سوال 997 :

بازى اى در شهرى معمولا همراه با حرامى است , اين بازى چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگـر خـود بازى , بازى حلال است , مقارن بودن آن با حرام آن راحرام نمى کند , ولى از کار حرام بايد خوددارى شود , واللّه العالم .

سوال 998 :

شرط بندى بينندگان برروى بازيى بازى کنان , چه حکمى دارد ؟

جواب :

صحيح نيست , واللّه العالم .

سوال 999 :

اگر بازى گران بدانند , تماشاگران بر روى بازى آنان شرطمى بندند , آيا بايد بازى را ترک گويند ؟

جواب :

لزومى ندارد , واللّه العالم .

سوال 1000 :

چه نوع ورزشى براى جوانان مناسب است ؟

جواب :

هر نوع ورزش که قمار نباشد و موجب تقويت جسم و روح شود , مناسب است , واللّه العالم .

سوال 1001 :

شرط برد و باخت در مسابقه چيست ؟

جواب :

شـرط بـرد و باخت عبارت است از اين که طرفين مالى را بگذارندکه هر کدام برنده شد بردارد , و اين , قمار حرام است , واللّه العالم .

سوال 1002 :

شطرنج بدون شرط بردو باخت چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگر محرز شود که از آلت قمار بودن خارج شد , اشکالى ندارد ,واللّه العالم .

سوال 1003 :

بـازى هايى که هيچ گونه فايده مشخصى ندارند و صرفاسرگرمى محسوب مى شوند , چه حکمى دارند ؟

جواب :

حرام نيست , ولى مکروه است , واللّه العالم .

سوال 1004 :

شرط بندى در مسابقه اى که جايز است , ولى مبلغ شرطبراى بازنده سنگين است , آيا عمل به شرط لازم است ؟

جواب :

اگر پرداخت مبلغ حرجى است مى تواند تاءخير بيندازد و درصورت تمکن بپردازد .

و منظور از (( حرج )) به مضيقه افتادن است , واللّه العالم .

سوال 1005 :

مـسـابـقه موتور سوارى و جز آن در اين روزگار , جنبه نظامى دارد , آيا شرط برد و باخت جايز است ؟

جواب :

شـرط برد و باخت اشکال دارد , ولى براى اين نوع مسابقات مى شود جايزه تعيين کرد .

و جايزه آن است که شخصى يامؤسسه اى غير از مسابقه دهندگان , آن را بپردازند , واللّه العالم .

سوال 1006 :

بازى هائى که مطلقا حرام اند , کدامند ؟

جواب :

بـازى بـا آلات مـعروفه قمار , هر چند به شرط برد و باخت نباشد ,و بازى به شرط برد و باخت هر چـنـد بـا آلات مـعروفه قمارنباشد , حرام است .

و گرفتن آن مال جايز نيست .

و هر نوع بازى که ترغيب به حرام باشد , حرام است , واللّه العالم .

سوال 1007 :

بازى با کسانى که بردو باخت بر روحيه آنان تاءثير بدى دارد , چگونه است ؟

جواب :

اگر موجب فساد و دعوا بشود , بازى نکنند , وللّه العالم .

سوال 1008 :

پولى که با شرط بندى در تيراندازى به دست مى آيد ,چگونه است ؟

جواب :

تـيراندازى با سلاحى که در جنگ به کار مى رود ـ نه با آنچه که در شکار و امثال آن کار برد دارد ـ اگـر بـا بـرد و بـاخـت مالى بوده باشد و شرايط (( سبق )) و (( رمايه )) در آن مراعات شده باشد ,مانعى ندارد .

و در صورتى که مسابقه جايز باشد جايزه ان براى برنده حلال مى شود , واللّه العالم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

قمار

No image

قمار

No image

قمار

No image

قمار

استفاءسایر مراجع

No image

احکام کسب و کار حرام

جدیدترین ها در این موضوع

No image

قمار

No image

رشوه

No image

غیبت

No image

مجسمه سازى , نقاشى

No image

شعبده بازى

پر بازدیدترین ها

No image

رشوه

No image

قمار

No image

غیبت

No image

شعبده بازى

Powered by TayaCMS