شروع و پایان امساک در روزه

شروع و پایان امساک در روزه

شروع و پايان امساک در روزه

سوال 10 :

افطار کردن بعد از مخفى شدن قرص خورشيد و قبل از اين که سرخى طرف مشرق از بين برود، چه حکمى دارد؟ آيا خواندن نماز مغرب در اين وقت صحيح است يا خير؟

جواب :

احتياطا افطار کردن و خواندن نماز مغرب، پيش از برطرف شدن سرخى طرف مشرق جايز نيست.

سوال 11 :

با توجه به توسعه شهرها و عدم امکان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر، در مورد امساک براى روزه و اقامه نماز صبح، چه بايد کرد؟

جواب :

بهتر است مقدارى قبل از اذان، براى روزه امساک کند؛ ولى براى خواندن نماز صبح، صبر کند تا يقين به طلوع فجر حاصل شود.

سوال 12 :

کسى که نمى‌تواند طلوع فجر را تشخيص دهد، از چه زمانى براى روزه گرفتن بايد امساک کند؟ کسى که وقت مغرب را تشخيص نمى‌دهد، امساک را بايد تا چه زمانى ادامه دهد؟

جواب :

بر چنين شخصى واجب است احتياط کند، به اين که مقدار کمى از شب مانده، نيّت روزه نمايد و امساک کند تا يقين به امتثال و اطاعت امر شارع در مورد روزه کند و همچنين امساک کند تا يقين و اطمينان پيدا کند که وقت مغرب، محقّق شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز مسافر

No image

شرایط سفر شرعى

No image

بلاد کبیره

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS