روزه استیجارى

روزه استیجارى

روزه استيجارى

سوال 95 :

آيا کسى که نزديک به بلوغ است، ولى بالغ نشده، مى‌تواند نماز و روزه استيجارى به جا آورد؟ اگر شخص بالغى متکفّل انجام دادن نماز و روزه استيجارى شود و انجام مقدارى از آن را به کسى که نزديک بلوغ است، واگذار نمايد، صحيح است يا خير؟

(307)

جواب :

بچه مميّز نابالغ مى‌تواند نماز و روزه استيجارى به جا آورد؛ ولى اگر شخص بالغ براى به جا آوردن آنها اجير شده باشد، به شرطى مى‌تواند به جا آوردن آنها را به نابالغ واگذار کند که اجير کننده اجازه بدهد و يا اجير بداند که اجير کننده راضى به اين کار است.

سوال 96 :

شخصى که قبول کرده نماز و روزه استيجارى انجام دهد، ولى به جهت پيش آمدن گرفتارى و يا ضعف جسمانى، فعلاً قادر بر اين کار نيست، چه کار بايد بکند؟

جواب :

اگر اميد به صحّت و سلامتى خود ندارد، بايد پول را به صاحبش برگرداند و يا با اجازه او شخص ديگرى را براى انجام دادن نماز و روزه اجير کند.

سوال 97 :

اگر کسى قرائت نمازش صحيح نباشد، آيا مى‌تواند روزه استيجارى بگيرد؟

جواب :

اشکال ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

روزه استیجارى

No image

روزه استیجارى

No image

روزه استیجارى

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز مسافر

No image

شرایط سفر شرعى

No image

بلاد کبیره

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS