دیگر احکام روزه

دیگر احکام روزه

ديگر احکام روزه

سوال 147 :

در چند سالگى نماز و روزه بر دختر واجب مى‌شود؟ و اگر دخترى نُه ساله شد، ولى آثار بلوغ جسمى در او ظاهر نشد، آيا نماز و روزه بر او واجب است يا خير؟

جواب :

اگر دخترِ عاقل، نُه ساله شود، تکاليف بر او واجب مى‌شود و اگر بعضى از آنها مثل روزه ماه رمضان، حرجى باشد، واجب نيست و اگر بتواند يک يا چند روز در ميان روزه بگيرد، بايد انجام دهد و روزه‌هايى را که نگرفته تا ماه رمضان سال بعد قضا نمايد و اگر ممکن نشد، هر وقت توانست، قضا کند.

سوال 148 :

به چه دليل دختر بچه نُه ساله‌اى که به تکليف رسيده و توانايى انجام دادن نماز را دارد، ولى قدرت روزه گرفتن را ندارد، بعدا بايد قضاى اين روزه‌ها را به جا آورد؟

جواب :

ظاهرا وجوب روزه به نحو تعدّد مطلوب است؛ يعنى اگر در وقت خاص که ماه رمضان است، قدرت ندارد، در وقت بعد که قدرت پيدا مى‌کند، بايد قضا نمايد.

سوال 149 :

عطر زدن در ماه مبارک رمضان، چه حکمى دارد؟

جواب :

بوئيدن بوى خوش، مکروه است؛ ولى عطر زدن و استعمال بوى

(322)

خوش، در حال روزه مانعى ندارد.

سوال 150 :

گناهى که در حال روزه انجام مى‌شود، با گناه در حال عادى، يکسان است يا متفاوت؟

جواب :

گناه در حال روزه، با گناه در حال غير روزه متفاوت است و در حال روزه شدّت پيدا مى‌کند.

سوال 151 :

کسى که در جايى مشغول به کار است و رئيس او بدون داشتن عذر شرعى از وى مى‌خواهد هنگام روزه ماه رمضان برايش غذا ببرد و در صورت خوددارى و نهى از منکر، ممکن است کارش را از دست بدهد، چه وظيفه‌اى دارد؟

جواب :

تا به حدّ اضطرار نرسد، اين کار را نکند و در صورت اضطرار، معذور است.

سوال 152 :

آيا دادن غذا و يا فروختن آن به کافر، در روزِ ماه مبارک رمضان جايز است؟

جواب :

اگر در عرف، هتک احترام ماه مبارک رمضان محسوب شود، حرام است.

سوال 153 :

با عنايت به نياز مبرم بيماران و مصدومين به خون و فرآورده‌هاى خونى، حکم اهداى خون در ماه مبارک رمضان، در ساعات قبل و بعد از افطار را بيان نماييد.

جواب :

اهداى خون، جايز و کار پسنديده‌اى است؛ ولى نبايد براى روزه‌دار ضرر جدّى داشته باشد و يا براى روزه او مشکلى ايجاد کند.

سوال 154 :

خوردن افطارى در مدرسه، با پول بيت المال (پول مدرسه) چگونه است؟

جواب :

اگر طبق مقرّرات باشد، اشکالى ندارد؛ ولى بهتر است خوددارى شود.

(323)

سوال 155 :

افطارى دادن يکى از کارهايى است که در بعضى از مدارس به صورت نوبتى در ماه رمضان انجام مى‌شود. بدين ترتيب که از هر کلاس مبلغى جمع‌آورى مى‌شود تا غذايى تهيه شود. حال اگر بعضى از افراد اين پول را با اکراه و يا به جهت خجالت و حيا بپردازند و يا اين که براى جلوگيرى از مورد توجه قرار گرفتن توسط دانش‌آموزان ديگر، مجبور به پرداخت شوند، آيا برگزارى اين مراسم صحيح است يا خير؟

جواب :

حکم مسأله به حسب موارد، متفاوت است. اگر واقعا در موردى جمع آورى پول جهت افطارى، سبب محذورات مذکور در سوال گردد، کار صحيحى نيست؛ بلکه اگر کسى بداند که دانش آموزى با عدم رضايت پول را پرداخت کرده است، نمى‌تواند از افطارى که با آن پول تهيه شده، بخورد.

سوال 156 :

با کسى که مسلمان است، ولى به مثل روزه و خمس اعتقادى ندارد، چگونه بايد رفتار کرد؟

جواب :

اگر منکر وجوب روزه و خمس است، به طورى که انکارش به انکار توحيد يا رسالت بر مى‌گردد، احکام ارتداد را دارد و اگر اين طور نباشد، احکام ارتداد جارى نمى‌شود و بايد به نحو مناسب او را ارشاد نمود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز مسافر

No image

شرایط سفر شرعى

No image

بلاد کبیره

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS