احکام دیگر مربوط به اعتکاف

احکام دیگر مربوط به اعتکاف

احکام ديگر مربوط به اعتکاف

سوال 176 :

آيا جماع کردن در روزه اعتکاف، موجب کفّاره مى‌شود، جماع در شب چه طور؟

جواب :

کفّاره جماع در روزه اعتکاف، همان کفّاره افطار عمدى روزه ماه رمضان است، با اين فرق که در اين جا بايد ترتيب را رعايت کند؛ يعنى چنانچه بتواند شصت روز روزه بگيرد، نمى‌تواند اطعام شصت فقير را به عنوان کفّاره انتخاب کند. البته جماع در اعتکاف، اگر در غير حال روزه و در شب نيز انجام شود، همين کفّاره را دارد.

سوال 177 :

اگر معتکف با خود شرط کند که هر وقت اراده کرد، بتواند اعتکاف را رها کند، جواز شرعى براى رها کردن اعتکاف محسوب مى‌شود يا خير؟ و آيا حکم اين شرط، در اعتکاف استحبابى و اعتکاف وجوبى يکسان است؟

(329)

جواب :

احتياط اين است که اين گونه شرط کند که وقتى عارضى پيش آمد، بتواند اعتکاف را رها کند و در اين صورت فرقى بين عارض عادى و غير آن نيست. اين گونه شرط، مشروع و جايز است و در اين حکم، فرقى ميان روز اول و دوم و سوم نيست و باز فرقى ميان اعتکاف واجبِ غير معيّن و اعتکاف مستحب نيست؛ ولى در اعتکاف واجبِ معيّن نمى‌شود اين گونه شرط کرد. البته اين که شرط کند منافى اعتکاف (مانند جماع) را در حال اعتکاف انجام دهد، صحيح نيست.

سوال 178 :

در مسأله 1843 رساله عمليه فرموده‌ايد که اگر کسى اعتکاف واجبِ غير معيّن را باطل کند، بايد آن را دوباره شروع کند و بهتر است آن را تمام کرده، دوباره از سر بگيرد. آيا شروع دوباره اعتکاف، بايد فورى و متصل به اعتکاف باطل شده باشد يا مى‌تواند بين آنها فاصله بيندازد؟

جواب :

شروع دوباره اعتکاف، واجب فورى نيست، اگر چه احتياط است.

سوال 179 :

آيا زن‌ها هم مى‌توانند معتکف شوند؟ اگر براى جلوگيرى از عادت ماهانه قرص بخورند تا روزه آنها صحيح باشد و بتوانند معتکف شوند، حکمش چيست؟

جواب :

اعتکاف براى زن نيز مستحب است، مشروط بر اين که اگر شوهر دارد، منافى با حقوق شوهرش نباشد؛ و پيشگيرى از حيض با خوردن قرص اشکال ندارد.

سوال 180 :

بهترين وقت اعتکاف در روايات شريفه، دهه آخر ماه رمضان است. آيا ايّام البيض ماه رجب (سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب) نيز چنين خصوصيتى دارد؟

جواب :

اعتکاف در هر وقت، مستحب و مطلوب است و در ماه رمضان استحبابش مؤکّد است.

(330)

سوال 181 :

معتکفى در حين انجام دادن اعتکافى که به سبب نذر و مانند آن، واجب شده است، مى‌ميرد. آيا انجام دادن دوباره يا تکميل اين اعتکاف ناتمام، برعهده ولىّ ميّت است يا خير؟

جواب :

انجام دادن اعتکاف ناتمام، بر ولىّ ميّت واجب نيست، اگر چه موافق با احتياط است؛ اما اگر نذر کرده روزه بگيرد و آن را در حال اعتکاف به جا آورد، چنانچه روزه‌اش روزه نذر معيّن بوده و در زمان مقرّر شده براى نذر، اقدام به گرفتن روزه کرده، ديگر ولىّ ميّت تکليفى ندارد و اگر آن را از زمان مقرّر شده به تأخير انداخته و مشغول به جا آوردن قضاى روزه نذر معيّن بوده، لازم است ولىّ ميّت روزه را در حال اعتکاف از طرف ميّت قضا کند و اگر روزه نذر غير معيّن بوده و بلافاصله پس از انعقاد نذر شروع به گرفتن روزه کرده، بر ولىّ ميّت تکليفى نيست و اگر پس از گذشتن مدت زمانى که مى‌توانسته نذر را در آن مدت به جا آورد، شروع به گرفتن روزه کرده، لازم است ولىّ ميّت روزه را در حال اعتکاف از طرف ميّت قضا کند.

(331)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نماز مسافر

No image

شرایط سفر شرعى

No image

بلاد کبیره

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS