4. مجالس شادى

4. مجالس شادى

4. مجالس شادى

دست زدن در مجالس شادى اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ

سوال 1817 :

دست زدن همراه با مداحى در مجالس شادى ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ و روزهاى تولد آن ها، از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر عدم مناسبت با مقام آن حضرات انتزاع نشود و به حدّ لهو نرسد، مانعى ندارد.

حکم استفاده از نثار در مجالس عروسى

سوال 1818 :

حکم شرعى استفاده از نثارهايى را که در مجالس عروسى بر سر عروس مى ريزند، بيان فرماييد؟

جواب :

به حسب ظاهر تا علم به عدم رضاى صاحب نثارها نباشد، براى کسانى که حاضرند جايز است و احتياط در رعايت ظنّ به رضا است.

کف زدن براى اعياد دينى

سوال 1819 :

دست زدن همراه با شادى و خواندن ذکر صلوات بر پيامبر اکرم و آل او ـ عليهم السّلام ـ در جشن هايى که به مناسب ايام ولادت ائمه ـ عليهم السّلام ـ و اعياد ولادت و مبعث برگزار مى شود، چه حکمى دارد؟ اگر اين جشن ها در مکان هاى عبادت مانند: مسجد و نمازخانه هاى ادارات و يا حسينيه ها برگزار شوند، حکم آن ها چيست؟

جواب :

دست زدنى که به حدّ لهو نرسد، اشکال ندارد؛ ولى در مساجد و امثال آن، هر عملى که موجب هتک احترام آن ها است، جايز نيست.

شرکت اضطرارى در مجالس لهو

سوال 1820 :

شرکت و حضور در مجالسى که آلات لهو و فحشا و منکر رواج دارد، در موارد اضطرار چه حکمى دارد؟

جواب :

جايز نيست و به هر راه ممکن انسان نبايد به آن جا برود و در صورت ورود بايد خارج شود و موارد اضطرار همانند ساير موارد اضطرار در احکام شرعى است.

تقيّه در مجالس عروسى

سوال 1821 :

شرکت در مجالس عقد و عروسى که در آن ها معصيت مى شود، براى جلوگيرى از انزوا و روبرو نشدن با مشکلات اجتماعى و مسخره نکردن ديگران، چه حکمى دارد و آيا در اين مورد مى توان تقيّه کرد و در اين مجالس شرکت نمود؟

جواب :

خير، جايز نيست.

موارد استثناى استفاده از موسيقى و غنا

سوال 1822 :

در مجالس عروسى موسيقى غير مطرب و دف زدن و غنا، جايز است؟

جواب :

با آلات مخصوصه ى به لهو جايز نيست و با غير آلات مخصوص به لهو در نکاح (مراسم ازدواج) و ختان (مراسم ختنه) جايز است و هم چنين ترجيع (گردش صدا در گلو) که مخصوص مغنيّه (خواننده زن) مى باشد، در صورتى که مشتمل بر کلام باطل نباشد و همراه با محرّمات ديگر نباشد، مستثنى است.

نشستن در مجالس موسيقى و ترانه

سوال 1823 :

در صورتى که ترک مجلس براى نشنيدن ترانه حرام مستلزم بى حرمتى به اهل مجلس و بزرگ ترها باشد، به صورتى که تا مدت ها ايجاد ناراحتى براى دو طرف کند، تکليف چيست؟

جواب :

نشستن در چنين مجالسى خالى از اشکال نيست و بايد به هر طريق و بهانه اى مجلس را ترک نمود، بلکه در صورت وجود شرايط نهى ازمنکر با رعايت مراتب آن بايد آن ها را از اين عمل نهى نمود.

بوق زدن در خيابان

سوال 1824 :

حکم کاروان هاى عروسى که عروس را با بوق زدن و دست زدن در خيابان ها مى برند چيست؟

جواب :

اگر معرضيّت براى فتنه و فساد دارد، اجتناب شود.

Powered by TayaCMS