نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان

نماز عيد فطر و قربان

واجب بودن نماز عيدين

سوال 1054 :

آيا خواندن نماز عيدين واجب مى باشد؟

جواب :

در زمان غيبت مستحب است.

واجب کردن نماز عيد با نذر

سوال 1055 :

آيا شخصى مى تواند با نذر، نماز عيد را بر خود واجب کند؟

جواب :

بله، با نذر واجب مى شود.

وقت برپايى نماز عيد

سوال 1056 :

وقت اقامه ى نماز عيد از کى شروع مى شود و در چه زمانى وقت آن به پايان مى رسد؟

جواب :

از اوّل آفتاب روز عيد است تا ظهر.

ثابت شدن عيد فطر در بعد از ظهر و زمان نماز عيد

سوال 1057 :

اگر رسيدن عيد فطر بعد از ظهر ثابت شود، آيا همان بعد از ظهر مى توان نماز عيد را برگزار نمود يا اين که فردا صبح برگزار شود؟

جواب :

بعيد نيست که نماز عيد فطر به جماعت در فرداى آن روز، بعد از طلوع آفتاب و قبل از ظهر، به اميد مطلوبيّت، بدون قصد قضا مستحب باشد.

قضا شدن نماز عيد

سوال 1058 :

آيا نماز عيد قضا دارد؟

جواب :

خير، قضا ندارد.

گفتن اذان و اقامه براى عيدين

سوال 1059 :

آيا براى نماز عيدين مى توان اذان و اقامه گفت؟

جواب :

خير، اذان و اقامه ندارد.

جواز اعاده نماز عيد فطر به جماعت دوم

سوال 1060 :

آيا اعاده نماز عيد فطر به جماعت دومى جايز است؟

جواب :

اعاده ى نماز عيد فطر به جماعت دوم اماما يا مأموما، در حکم، مثل نمازهاى ديگر است.

اقتدا به نماز عيد در وسط قنوت ها

سوال 1061 :

اگر در نماز عيدين به قنوت اوّل امام نرسيم، چگونه مى توانيم اقتدا کنيم؟

جواب :

احوط ترک اقتدا است در آن رکعت، مگر بدانيد که مى توانيد بقيه ى تکبيرات را با قنوت ها به جا آوريد و به رکوع امام ملحق شويد.

رسيدن به رکعت دوم نماز عيد

سوال 1062 :

اگر به رکعت دوم نماز عيد برسيم، چه کارى مى توانيم انجام دهيم؟

جواب :

رکعت اوّل را با امام مى خوانيد و رکعت دوم را به صورت فرادا خودتان مى خوانيد.

خواندن ذکرهاى ديگر در قنوت نماز عيد

سوال 1063 :

آيا در قنوت هاى نماز عيد مى توان ذکرهاى ديگرى به غير از آن چه که وارد شده است خواند؟

جواب :

بله، مى توان.

کم و زياد کردن قنوت هاى نماز عيد

سوال 1064 :

آيا کم و زياد کردن قنوت هاى نماز عيد، باعث بطلان آن مى شود؟

جواب :

عمدا نبايد کم و زياد شود.

گفتن اقامه توسط امام در نماز عيد فطر

سوال 1065 :

اگر امام جماعت براى نماز عيد فطر، اقامه بگويد، نماز او و ساير نمازگزاران چه حکمى دارد؟

جواب :

نبايد اقامه بگويد، ولى نمازش صحيح است.

تفاوت نماز عيد فطر و نماز عيد قربان

سوال 1066 :

آيا نماز عيد قربان، از حيث زمان و نحوه ى انجام، دقيقا مانند نماز عيد فطر است؟

جواب :

بله.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

پر بازدیدترین ها

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

خمس مغازه ‌ها

No image

نماز قضاى پدر و مادر

No image

احکام غسل جنابت

Powered by TayaCMS