موارد مصرف زکات فطره

موارد مصرف زکات فطره

موارد مصرف زکات فطره

دادن زکات فطره به فرزند

سوال 1900 :

آيا مى توانم از زکات فطره به فرزند فقيرم بدهم؟

جواب :

در غير نفقه ى واجب جايز است.

جواز پرداخت زکات فطره به غير اهل محلّ

سوال 1901 :

شخص فقيرى که اهل محل نيست، روز عيد فطر به روستا مى آيد، با وجود فقير در روستا، آيا اهالى مى توانند زکات فطره را به اين فقير بدهند؟ آيا اين مصداق خارج محل است؟

جواب :

مانعى ندارد به او بدهند. و اين عمل انتقال از شهر زکات نيست.

دريافت زکات سيّد از غير سيّد

سوال 1902 :

سيّده اى داراى سه فرزند غير سيّد است ـ که شوهر او فوت کرده و اکنون فقير هستند ـ حال کسانى که سيّد نيستند مى توانند زکات فطره را به زن سيّده بدهند تا آن زن خرج بچّه ها کند؟

جواب :

به حسب ظاهر دادن زکات به او جايز است به مقدارى که او در مورد اين اطفال صرف کند.

دادن فطره به معتاد

سوال 1903 :

دادن فطريّه به فقرايى که معتادند و مى دانيم که مقدارى از آن را خرج اعتياد خود مى کنند؛ چه صورت دارد؟

جواب :

خلاف احتياط است.

صرف زکات فطره در مسجد

سوال 1904 :

آيا زکات فطره را مى توان صرف تعمير و توسعه ى مسجد و يا ساختمان امامزاده نمود؟

جواب :

جايز است با نبود محلّ ديگر على الاحوط؛ ولى احتياط در آن است که فقط به فقراى شيعه بدهند.

خريد بلندگو از فطره

سوال 1905 :

آيا از زکات فطره مى توان بلندگو و مانند آن خريد يا اين که بايد به مستحقّ برسانيم؟

جواب :

اگر مصداق سهم سبيل اللّه باشد و بنابر احوط راه ديگرى براى خريد آن نباشد، جايز است.

اولويت در صرف زکات فطره بين طلاب فقير و فقراى عادى

سوال 1906 :

در شهرى حوزه ى علميه اى است که طلاب فقيرى دارد و شهريه آن ها کفاف زندگى آن ها را نمى دهد. از طرف ديگر، فقرايى از مردم عادى نيز وجود دارند. کدام يک براى کمک از زکات فطره و صدقات و... استحقاق بيشترى دارند؟

جواب :

مستحب است در دادن زکات فطره، خويشان فقير را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آن ها را مقدم بدارد.

دادن زکات فطره به فقير بى نماز

سوال 1907 :

آيا مى شود زکات فطره را به فقيرى که نماز نمى خواند؛ امّا مريض و عليل است و قدرت بر کار ندارد، داد؟

جواب :

به قدر ضروريات خود و خانواده اش مى شود داد.

پرداخت فطريه به زن بى نماز و بدحجاب نيازمند

سوال 1908 :

زنى است مسکين و نيازمند؛ امّا نماز نمى خواند و حجاب را درست رعايت نمى کند. آيا مجاز مى دانيد زکات فطره به او پرداخت شود؟

جواب :

به قدر ضروريات خود و خانواده اش مى شود داد.

فقيرى که با نظام اسلامى مخالف است

سوال 1909 :

آيا مى توان زکات فطره را به فقيرى که با نظام اسلامى مخالف است، پرداخت کرد يا نه؟

جواب :

بله، مى توان به او داد.

مصرف زکات فطره در جايى که فقير کم است

سوال 1910 :

در محلى که زکات فطره زياد پرداخت مى شود و فقير بسيار کم است، آن را در چه راهى مصرف نمايند؟

جواب :

اگر زکات فطره را به يکى از هشت مصرفى که براى زکات گفته شده است برسانند، بنابر اظهر کافى است.

مکان پرداخت فطريه کسى که خانواده اش در محل ديگر ساکن هستند

سوال 1911 :

اگر شخصى در يک شهر و اهل و عيالش در شهر ديگر باشد، زکات فطره را در کدام شهر بايد پرداخت نمايد؟

جواب :

در شهر خودش اولويت دارد.

فرستادن فطريه به خويشاوندانى که در شهر ديگر زندگى مى کنند

سوال 1912 :

آيا کسى که در تهران زندگى مى کند، مى تواند زکات فطره خود را براى خويشاوندانى که در ديگر شهرها زندگى مى کنند، بفرستد؟

جواب :

بله، مى تواند.

هزينه کردن زکات فطره در کارهاى عمرانى عام ّ المنفعه

سوال 1913 :

آيا زکات فطره را مى توان در کارهاى عمرانى عامّ المنفعه ـ مانند ساختن حمام يا خانه بهداشت يا ترميم جاده هاى روستايى ـ هزينه کرد؟

جواب :

اگر بنابر احوط راه ديگرى براى تأمين آن ها نيست، از باب فى سبيل اللّه مى توان مصرف نمود.

Powered by TayaCMS