گفتگو با نامحرم

گفتگو با نامحرم

گفتگو با نامحرم

سوال :

اگر در چت ترس وقوع در حرام وجود نداشته باشد اشکال دارد ؟

جواب :

اگر کلماتي که ردّ وبدل مي شود مهيج باشد يا احتمال وقوع در حرام باشد جايز نيست .

سوال :

گفتن و خنديدن با دختران نامحرم در دانشگاه چگونه مي باشد ؟

جواب :

جايز نيست .

سوال :

روابطي که هم اکنون قبل از ازدواج بين دختران و پسران مي باشد اگر قبل از ازدواج به روابط نامشروع نينجامد چگونه مي باشد ؟

جواب :

جايز نيست چون خوف منجر شدن به حرام است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

گفتگو با نامحرم

Powered by TayaCMS