صید

صید

صيد

سوال :

شرايط حليت در حيوانى که با اسلحه صيد مى گردد چيست ؟

جواب :

1 – تير در بدن حيوان فرو رود مانند ساچمه .

2 – صياد مسلمان باشد .

3 – تسميه بگويد (بسم الله الرحمن الرحيم) .

4 – به قصد صيد، تيراندازى کند .

5 – به مرده آن رسد، يا اگر زنده بود فرصت يا امکان ذبح نباشد .

سوال :

اگر آب حوض را خالى کنيم و ماهى بميرد آيا صيد حساب مى شود ؟

جواب :

اين صيد نيست .

سوال :

آيا به تور انداختن ماهى در آب براى حليت کافى است يا خروج از آب لازم است ؟

جواب :

اگر در تور ماهى بميرد حلال است .

سوال :

در صيد ماهى آيا لازم است صياد مسلمان باشد ؟

جواب :

لازم نيست .

سوال :

آيا صيد در سفر معصيت جائز است ؟

جواب :

جايز است .

سوال :

ملاک لهوى بودن صيد چيست ؟ آيا صيد ماهى از باب تفريح لهوى است يا نه ؟

جواب :

صيد لهوى آن است که براى تفريح مى شود ولى اشکال ندارد ، تنها حکم خاص آن تمام بودن نماز در سفرى است که به آن قصد باشد .

سوال :

اگر فلس با چشم مسلح فقط ديده شود حکم صيدشان چيست ؟

جواب :

اگر فلس بر آن صدق کند عرفا کافى است .

سوال :

اگر ماهى را در آب بيهوش کنند و بعد صيد کنند چه حکمى دارد ؟

جواب :

اگر زنده صيد شود اشکال ندارد .

سوال :

اگر در شکم ماهى صيد شده به وجه شرعى ، ماهى مرده اى پيدا شود چه حکمى دارد ؟

جواب :

به احتياط واجب حرام است .

سوال :

صيد پرندگان شکارى و خريد و فروش آن از نظر شرعى چگونه است ؟

جواب :

فى حد ذاته اشکال ندارد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

صدقه

No image

صله رحم

No image

صید

No image

صحبت کردن

پر بازدیدترین ها

No image

صحبت کردن

No image

صدقه

No image

صله رحم

No image

صید

Powered by TayaCMS