صله رحم

صله رحم

صله رحم

سوال :

رحم در صله رحم به چه طبقه گفته مى شود و حد آن را بيان کنيد ؟

جواب :

کسانيکه با انسان در يک رحم شريکند و از اقارب بشمار مى آيند ، بنابراين شامل نزديکان سببى نمى شود و همچنين کسانيکه ارتباط نسبى دور دارند را شامل نمى شود . و صله رحمى که واجب است اين است که به نحوى نسبت به آنها احسان کند در مقامى که جاى احسان است . مثلا در وقت بيمارى عيادت نمايد و در وقت دعوت بپذيرد و در وقت ملاقات احوال پرسى کند و در وقت نياز کمک مالى نمايد و امثال آن .

سوال :

صله رحم آيا واجب است و اگر مستلزم غيبت يا فعل حرام ديگر شود چطور ؟

جواب :

صله ارحام واجب است و قطع رحم حرام است و آن بمعناى نيکى و احسان به ارحام است ، و لازم نيست در مجالس آنها شرکت شود . و اگر شرکت مستلزم گناه است جائز نيست .

سوال :

صله رحم با اقوام بي دين و گناهکار چه حکمي دارد؟ آيا بايد آن را فراموش کرد؟ اگر هنگام حضور ما گناه انجام بدهند چه؟

جواب :

صله رحم را نبايد ترک کنيد ولي معناي صله رحم ديد و بازديد نيست بلکه عدم قطع رابطه است وبه هر حال بايد سعي در هدايت آنان داشت باشيد.

سوال :

اگر کسي نخواهد با من صحبت کند ويا ارتباط خود را با من ادامه دهد، درآنصورت آيا باز هم صله رحم واجب است يا نه؟ آيا من ميتوانم او را به حالش بگذارم؟

جواب :

شما قطع نکنيد و کافي است که هرگاه ديديد سلام کنيد و احوال بپرسيد و اگر مريض شد عيادت کنيد اگر نياز به کمک داشت کمک کنيد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

صله رحم

No image

صله رحم

جدیدترین ها در این موضوع

No image

صدقه

No image

صله رحم

No image

صید

No image

صحبت کردن

پر بازدیدترین ها

No image

صله رحم

No image

صحبت کردن

No image

صدقه

No image

صید

Powered by TayaCMS