سینما

سینما

سينما

سوال :

آيا رفتن به سينما با توجه به وجود صحنه ها يا صداهاى غير شرعى جايز است ؟

جواب :

نگاه کردن به فيملهاى فاسد و عريان با شهوت حرام است و همچنين نگاه بدون شهوت و همچنين شنيدن موسيقى مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانى است حرام است و همچنين شنيدن غنا .

سوال :

آيا ديدن شبکه هاى تلويزيونى و فيلمهاى سينمائى جايز است؟

جواب :

اگر مشتمل بر مقاطع لخت و کارهاى منکر يا مشتمل بر مفسده باشد حرام است.

سوال :

آيا رفتن به سينما به طور مطلق جايز است؟

جواب :

به طور مطلق جايز نيست ولى اگر فيلم گمراه کننده و تحريک کننده شهوت نباشد و نگاه هم از روى شهوت نباشد و محيط هم فاسد نباشد جايز است.

سوال :

آيا مى توان به سينماهاى مختلط و ديگر اماکن لهو و نا مشروع رفت با اين وجود که مطمئن نيستيم در حرام نيفتيم؟

جواب :

جايز نيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

سرقت

No image

سجود

No image

سجده سهو

No image

سقط جنین

No image

سینما

پر بازدیدترین ها

No image

سجده سهو

No image

سرقفلى

No image

سرقت

No image

سقط جنین

No image

سجود

Powered by TayaCMS