دست دادن

دست دادن

دست دادن

سوال :

آيا دست دادن از روى اجبار با زن غير مسلمان خارجى و بدون قصد لذت ايراد دارد يا خير در حالى که هيچ لذتى به وجود نيايد ؟

جواب :

با وجود حاجب مثل دستکش مانعى ندارد .

سوال :

چنانچه دست مرطوب باشد مى توان با کافر يا اهل کتاب دست داد ؟

جواب :

اگر يقين کرديد نجس است يا آن شخص کافر غير کتابى است براى نماز دست خود را بشوييد .

سوال :

حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتيکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتي و يا قطع رابطه فاميلي گردد و يا اعتراض والدين را به همراه داشته باشد ؟

جواب :

دست دادن با نامحرم جايز نيست و اگر حائلي باشد مانعي ندارد .

سوال :

دخترم براي رشته پزشکي مجبور به دست دادن به مرد نا محرم است آيا اشکال دارد؟

جواب :

جايز نيست مگر به حد ضرورت برسد.

سوال :

آيا دست دادن با زنان کافر فى ذاته حرام است؟

جواب :

حرام است.

سوال :

در کشورهاي اروپايي دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهي ترک آن کار به محروميت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن مي کشد، آيا يک مرد و يا يک زن مسلمان مي تواند در چنين حالات استثنايي دست بدهد؟

جواب :

اگر با پوشيدن دستکش و امثال آن نمي شود از آن مشکل رهايي يافت جايز است مرد و يا زن مسلمان با ديگري مصافحه کند آنجا که ترک چنان کاري موجب ضرر و زيان طاقت رسا مي شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دیه

No image

دعا

No image

دعا نویسى

No image

دست دادن

No image

درختکارى

پر بازدیدترین ها

No image

دست دادن

No image

دیه

No image

درختکارى

No image

دعا نویسى

No image

دروغ

Powered by TayaCMS