حیض

حیض

حيض

سوال :

زنى هستم 28 ساله که به مدت 15 روز مشکل پريودى داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پريد قبلى به مدت 5 روز لک بينى داشته که يکى دو بار از اين 5 روز مقدار خون بيشتر و سياهتر بود . روزه ها را کامل گرفته و براى هر نماز نيز وضو گرفتم (بعضى وقتها که بيشتر بود تيمم بدل از غسل هم مى کردم . از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غليظ و روشن جارى شد (احتمالا پريد اصلى ) حال 5 روز اول استحاضه است يا حيظ ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در اين شرايط چه خواهد بود ؟ مخصوصا 5 روز اول ؟

جواب :

آن 5 روز که بصورت لکه بينى بوده است استحاضه است و بايد نماز را با شرايطى که در سال امده است و همچنين روزه را بايد گرفت .

سوال :

اگر زنى در هنگام عادت ماهيانه يا دانسته و يا ندانسته با شوهر خود جماع کند حکم شرعى انرا بيان فرمائيد؟

جواب :

حکم خاصى ندارد فقط اگر از روى علم و اختيار بوده بايد توبه کند .

سوال :

برخى خانمها در اثر بستن لوله رحم ديگر خون حيض نمى بينند ، مسأله طهر غير مواقعه و عده چنين زنهايى را بيان بفرمائيد ؟

جواب :

حکم خانمهاى را دارد که به صورت طبيعى حيض نمى شوند .

سوال :

خواندن قرآن ، تفسير قرآن و حفظ قرآن در ايام حيض چه حکمى دارد؟ در رساله نوشته شده است که خواندن بيش از هفت آيه کراهت دارد آيا به اين معنى است که نبايد خوانده شود ؟

جواب :

مانعى ندارد .

سوال :

چه حکمى دارد اگر زن حائض پس از 7 روز آب زردى مى بيند آيا اگر غسل کند مى تواند با آن نماز بخواند و روزه بگيرد اگر مقاربتى انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببيند چه حکمى دارد ؟

جواب :

اب زرد اگر خون نباشد پاک شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حيض است و الا استحاضه حساب مى شود .

سوال :

دخترى دارم 11 ساله که مشکل ذهنى دارد او در اوايل آبانماه تکليف شده و دوران پريود او را شروع گرديد. سوال من اين است که پس از اتمام هر دوره پريود با توجه به اينکه او مشکل ذهنى دارد آيا من مىتوانم هنگام استحمام ايشان نيت غسل نمايم و ايشان را غسل بدهم يا خير و يا اگر راه ديگرى وجود دارد لطفاً بفرمائيد؟

جواب :

اگر مسائل را درک نمى کند تکليفى بر او نيست و لازم نيست غسل کند و اگر متوجه مى شود بايد به او بگويد که بايد غسل حيض کند و همين کافى است و نيت چيزى نيست که به زبان بياورد و يا از قلب بگذراند.

سوال :

تا به حال سابقه نداشته که من لک بينى داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان که در ماه مبارک رمضان هستيم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولى بصورت لک بينى مختصر که به شکل حيض نيست ولى زمان حيض است، مى باشد که من هر روز قبل از اذان غسل مى کنم و روزه مى گيرم ولى در حين روز به طور مختصر لک قهوه اى رنگ مى بينم، نمى دانم روزه هاى اين روزها به چه صورت است؟ آيا بايد قضاى آن را بگيرم؟

جواب :

اگر زمان حيض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بيرون بيايد و پس از آن بيرو نيايد ولى طور است که اگر پنبه اى را داخل کنيد آلوده مى شود حيض به حساب مى آيد ولى اگر منقطع شود حيض نيست بلکه استحاضه است.

سوال :

آيا زن در حال عادت ماهانه (حيض) مى تواند نکاح يا عقد کند ؟

جواب :

اشکال ندارد .

سوال :

در حيض منظور از پاک شدن چيست ؟

جواب :

منظور اين است که در باطن هم خون نباشد .

سوال :

تعداد روزهاى حيض را چگونه بايد حساب کرد ؟

جواب :

تا پايان آلودگى.

سوال :

اگر تا ده روز در باطن خون بود ده روز تعدادش شود و سر ده روز غسل شود ؟

جواب :

اگر از ده روز تجاوز نکرد همه آن حيض است و پس از پاک شدن کامل بايد غسل کند و اگر از ده روز تجاوز کرد اگر عادت عددى نداشته باشد روزهايى که خون صفات حيض داشته باشد حيض است و غير آن استحاضه است و اگر همه آن يک نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فاميل نباشد مى تواند عددى را که مناسب او از 3 تا 10 حيض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب کند و مابقى را استحاضه قرار مى دهد .

سوال :

آيا شنيدن تمام آيات سوره هايى که در آن سجده واجب دارد به صورت مستقيم براى خانم حائض اشکال دارد ؟

جواب :

شنيدن حرام نيست .

سوال :

اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشيم آيا بايد قضاى آن را بجا بياوريم؟

جواب :

اگر بمقدارى بوده که فرصت براى نماز بوده بايد آنرا هم قضا کنيد.

سوال :

اگر زن وشوهر بعد از نزديکي بفهمند زن حائض است تکليف چيست ؟

جواب :

چون نميدانسته اند گناهي مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن براي حيض و جنابت يک غسل انجام ميدهند.

سوال :

خانم هايي که عذر شرعي دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آيات سجده چگونه بايد عمل نمايند؟آيا ايه را نخواند؟ يا سوره اي که در ان ايه سجده است را نبايد بخواند؟

جواب :

فقط همان چهار ايه اي که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آيات ديگر ان سوره ها اشکال ندارد.

سوال :

نزديکي با زن در هنگام حيض چه حکمي دارد؟

جواب :

حرام است .

سوال :

براي خانمها در عادت ماهيانه مربوط به سوره هاي سجده دار بايد کل سوره را سجده کند؟

جواب :

فقط براي آيه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آيات سجده در هنگام عادت ماهانه جايز نيست.

سوال :

دوره عادت ماهيانه ام منظم نيست اکثرا جلووکاهي عقب مي افتد چندين بارهم حدود يک هفته قبل از شروعش لک مي بينم وبعد از ان به تدريج خون بيشتر ميشود وجمعا ازده روز تجاوز ميکند در اين حال تکليف را بفرمايد؟

جواب :

از اولي که خون مستمر است حيض به حساب مي ايد پس اگر از ده روز تجاوز کرد وهمه قرمز يا سياه بود اگر در زنان فاميل عادت مشخصي نباشد ميتوانيد هفت روز را حيض وما بقي را استحاضه قرار دهيد.

سوال :

خانم هايي که عذر شرعي دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ايات سجده چگونه بايد عمل نمايند؟آيا آيه را نخواند؟ يا سوره اي که در ان آيه سجده است را نبايد بخواند؟

جواب :

فقط همان چهار آيه اي که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آيات ديگر ان سوره ها اشکال ندارد.

20 سوال: حوله يا لباسي که قبل از غسل در موقع حيض استفاده شد بعد از غسل پاکي ايا براي استفاده نجس است؟

جواب :

پاک است و ميتواننداستفاده کنند.

سوال :

آيا زردي بجا مانده از لکه بيني خانمها بر روي لباسها که بعد از شستشو باقي مانده است نجس است يا خير لکه هاي بعد از حيض که بعد از شستشو بر روي لباس مي ماند چطور ؟

جواب :

در صورتيکه فقط رنگ باشد و جرميت نداشته باشد آن لکه خون نيست و لباس طاهر ميشود .

سوال :

اگر روزي 7 حيض غسل کنم و به خيال اين که پاک شده ام حنا به دست و پا بندم و بعد متوجه شوم که پاک نشده ام و حنا هم رنگ انداخته تکليف چيست ؟

جواب :

گذاشتن حنا در ايام حيض مانعي ندارد .

سوال :

آيا ميشود در ايام حيض به حمام رفت ؟

جواب :

مانعي ندارد.

سوال :

براي خانمهايي که عذر شرعي دارند تا چه حدي مي توانند به ضريح ائمه (عليهم السلام)نزديک شوند ؟

جواب :

رفتن به رواقها مانعي ندارد و فقط از همان قسمتي که ضريح در آنجاقرار دارد به احتياط واجب دوري کنند .

سوال :

دختر من دوازده ساله است وتازه عادت ماهانه شده است ولي مرتب خونريزي دارد وبه علت اينکه مدرسه مي رود وسن اوکم است نميتواند براي هر نماز غسل کند دکتر هم مي گويد اين امر در شروع عادت ماهانه دختران طبيعي است . تکليف نمازهاي اوچيست ؟

جواب :

اگر از ده روز تجاوز نکرد حيض است واگر تجاوز کرد وهمه آن يک نواخت بود به مقدار ايام عادت دختران فاميل هم سن وسال اوحيض وما بقي استحاضه است واگر يک نواخت نبود . آن چه به صفات حيض است حيض وما بقي استحاضه است واگر عادت دختران فاميل مختلف است مي تواند 7 روز حيض حساب کند ودر استحاضه اگر خون کم باشد که پنبه را فرا نمي گيرد غسل لازم نيست ووضوکفايت مي کند ولي بايد براي هر نماز وضوبگيرد واگر پنبه را فرا مي گيرد اگر از آن تجاوز نمي کند يک غسل در شبانه روز کافي است وبه احتياط واجب لازم است براي نمازهايي که استحاضه متوسط قبل از آن شد غسل کند وبراي هر نماز وضوبگيرد واگر تجاوز مي کند بايد براي نماز صبح يک غسل وبراي ظهر وعصر يک غسل وهمچنين مغرب وعشاء يک غسل انجام دهد .

سوال :

قرائت سوره فصلت وسجده آن براي زن حائض چه حکمي دارد؟

جواب :

اشکال ندارد وفقط آياتي که سجده واجب دارد نبايد خوانده شود.

سوال :

در موسم حج، برخي بانوان، داروهاي طبّي مي خورند تا عادت ماهانه را با تأخير اندازد امّا در همان روز هاي عادت، به طور منقطع خون مي بينند آيا چنان خوني، حيض است؟

جواب :

اگر سه روز پي در پي خون ببيند اگر چه در درون رحم باشد حيض است وگرنه احکام حيض را ندارد.

سوال :

آيا بانوان حائض مى توانند بيشتر از هفت آيه از قرآن بخوانند به جز آيات سجده و اگرچنان کارى جايز و مکروه باشد معنى کراهت آن چيست؟

جواب :

تلاوت بيش از هفت آيه به جز آيات سجده که به کلى نيست کراهت دارد ومعناى کراهت دراينجا کمتر بودن ثواب مى باشد.

سوال :

سن واقعى يائسگى بانوان چند است ؟

جواب :

در باب حيض شصت سالگى و در باب عدّه پنجاه سالگى، با فرض انقطاع خون .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حیض

No image

حیض

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حج

No image

حضانت

No image

حلق و تقصیر (حج)

No image

حواله

No image

حق چاپ

Powered by TayaCMS