حواله

حواله

حواله

سوال :

آيا کارمزد حواله جات بانکي مصداق ربا مي باشد ؟

جواب :

خير بلکه جعل است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حقوق همسر

No image

حیض

No image

حج

No image

حضانت

No image

حواله

Powered by TayaCMS