حریم

حریم

حريم

سوال :

درباره اموال واشيايى که در سطح زمين قرار ندارند بلکه در اعماق زمين يا درهوا و فضا قرار دارند آيا مى توان حريمى در نظر گرفت ؟( مانند حريم براى ماهواره ها، ايستگاه هاى فضايى، پل هاى هوايىِ، مترو و راه هاى زير زمينى و…)

جواب :

هر شىءاى که استفاده از آن متوقف بر مقدارى از فضا و مکان اطراف آن است آن فضا حريم آن شىء به حساب مى آيد.

سوال :

براى تعيين حدود حريم آيا صرفاً کمال انتفاع مالک از ملک بايد مورد نظر قرار گيرد (پس هر مقدار از اطراف ملک که براى کمال انتفاع لازم است جزء حريم است ولو اين که به ضرر مالکين مجاور باشد) يا عدم اضرار به مالکين مجاور نياز بايد در نظر گرفته شود؟

جواب :

در مواردى که کمال انتفاع جامعه اقتضا مىکند که حريمى به ضرر مالکان بر برخى املاک تحميل شود آيا مىتوان اين کمال انتفاع را مجوز در نظر گرفتن حريم دانست؟ (مانند حريم مقرر براى جاده ها جهت کاربرى فضاى سبز و...).

سوال :

شخصى درختى در بالاى زمين خودش مى نشاند و ريشه آن به زمين کسى ديگر مى رسد و از آن نهال مى رويد آن نهال از آن کيست ؟

جواب :

از آن صاحب درخت است .

سوال :

شخصى در حريم زمين ديگران عمارت مى سازد و در ابتدا کسى متعرض نمى شود ولى بعد از تکميل مانع مى شوند حکم چيست ؟

جواب :

تصرف که مزاحم حق او شود در حريم شرعى ملک ديگران بدون اجازه ذيحق جايز نيست .

سوال :

آيا حريم ملک صاحب حريم است يا حق وى است يا متعلق حق است يا صورت ديگران؟

جواب :

متعلق حق است.

سوال :

در صورتى که حريم مانع از تملک يا تصرفات ديگران شود تکليف چيست؟

جواب :

تکليف اين است که تصرف و تملک نکنند.

سوال :

آيا در حريم در فروض 1 و 2 ميان حريم نهر آب، خانه، قنات، چاه، روستا تفاوتى هست؟

جواب :

تفاوتى ندارد.

سوال :

استفاده از بعضي ميوه درختاني که در کوچه وخيابان ويا از خانه مردم به داخل کوچه آمده چگونه است؟

جواب :

استفاده خوردن از ميوه درختان داخل کوچه يا خيابان اشکال ندارد ولي استفاده از درختاني که شاخه آنها به بيرون آمده است به احتياط واجب جايز نيست.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حقوق همسر

No image

حیض

No image

حق والدین

No image

حضانت

No image

حج

Powered by TayaCMS