حج نیابت

حج نیابت

حج نيابت

سوال :

آيا زن مى تواند براى مرد ويا زن نيابت حج انجام دهد؟

جواب :

مى تواند.

سوال :

در حج نيابت طواف نساء چه ثمره اي دارد ، در حالي که زن و شوهر مرده اند ؟

جواب :

در حج نيابي اثر طواف نساء نسبت به شخص نايب است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حج

No image

حضانت

No image

حلق و تقصیر (حج)

No image

حق چاپ

No image

حواله

Powered by TayaCMS