حجاب

حجاب

حجاب

سوال :

آيا بيرون گذاشتن قسمتى از روسرى از زير چادر براى زنان اشکال دارد؟

جواب :

مانعى ندارد ولى موهايش را بايد بپوشاند.

سوال :

شغل اينجانب پرستارى است و در بيمارستان کار مى کنم آيا معاينه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعى دارد؟

جواب :

بدون پوشش مانند دستکش جايز نيست مگر اين که نشود کار را انجام داد و بيمار مضطر به معالجه متوقف بر لمس باشد و مردى که اين کار را بتواند انجام دهد نباشد.

سوال :

من دخترى 17 ساله هستم که مادرم با مردى داراى يک پسر 1 ساله ازدواج کرده. خواهشمند است حکم حجاب مرا در برابر اين پدر و پسر بيان فرمائي؟

جواب :

پدر بر شما محرم است ولى پسر نامحرم است.

سوال :

آيا پوشاندن روى پا براى زن در نماز واجب است ؟

جواب :

واجب نيست ولى از نامحرم بايد پوشاند .

سوال :

آيا منظور از حجاب پاکى و عفت زن و جلوگيرى از انحراف جامعه و عدم نگاه آميخته با گناه به زن نيست ؟ در اين صورت اگر زنى بتواند با پوشيدن لباسهاى ساده اى که ابدا جلب توجه نمى کند عفت را رعايت و از نگاه شهوت آميز مردان جلوگيرى کند آيا لازم است رورى سر کند و اگر بله چرا ؟

جواب :

حجاب يعنى مستور کردن تمام بدن و زينتها و مواضع فتنه انگيز زن با پوششى که خود زينت يا موجب تحقير و استهجان نباشد واجب است و علل احکام از راه شرع معلوم مى شود و علتى براى اين حکم بيان نشده است .

سوال :

چرا حجاب زن غير مسلمان در يک کشور اسلامى واجب است ولى کشف حجاب زن مسلمان در يک کشور غير اسلامى ممنوع مى باشد؟

جواب :

بر زن حجاب واجب است مسلمان باشد يا غير مسلمان، در کشور اسلامى باشد يا غير اسلامى.

سوال :

آيا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر خود تحميل کند؟

جواب :

مرد نمي تواند همسر خود را مجبور کند به رعايت کردن حجاب ولى مي تواند او را از بيرون رفتن منع کند حتى با حجاب. پس مي تواند شرط کند که اگر حجاب کامل پوشيد حق دارد خارج شود.

سوال :

من جوانى هستم 24ساله وقصد دارم با دخترى ازدواج نمايم که در اروپا زندگى مىنمايد واز نظر حجاب کمى سهل‌انگار است ، مثلا با موى برهنه رفت وآمد مى کند. حال اگر بخواهم با اين قبيل اشخاص ازدواج نمايم ، آيا از نظر احکام خداوند در اين دنيا ودر دنياى آخرت مسئوليت وبازخواستى براى من وجود دارد؟

جواب :

قبل از ازدواج مسئوليتى نداريد ولى بعد از آن مسؤول حفظ حجاب او هستيد وبايد اورا از بيرون رفتن بدون حجاب منع کنيد پس بايد از هم اکنون محاسبه کنيد که آيا مى توانيد با چنين زنى اينطور برخورد نماييد ووظيفه ‌تان انجام دهيد.

سوال :

نقاب براى زن جوان چه حکمى دارد ؟

جواب :

واجب نيست .

سوال :

نحوه پوشش با چادر و يا مانتو چگونه بايد باشد؟

جواب :

زن بايد لباسى بپوشد که زينت نباشد و گرنه مانند هر زينتى ديگر بايد پوشانده شود و همچنين لباس نبايد موجب فريفته شدن مردان و جلب توجه آنان شود .

سوال :

آيا پوشيدن حجاب براى زن دراسلام فرض است ؟ حتى درکشورهاى خارجى ؟ ومقصودم از حجاب روسرى است ؟

جواب :

واجب است که زن تمام بدن خود را به استثناء صورت ودستهاى تا مچ از چشم نامحرم با حجابهاى که خود زينت نباشد مستور کند .

سوال :

پوشاندن پا براى خانمها با جوراب تا چه حدى بايد باشد ؟

جواب :

اگر پا و ظاهر آن مرئى نباشد اشکال ندارد و لو اينکه حجم آن را نشان بدهد .

سوال :

تا چه حد مى توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد ؟

جواب :

نسبت به بالغين بايد امر به معروف و نهى از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتياط واجب زدن و مانند آن جايز نيست ولى مى تواند از روشهايى مانند منع بعضى کمکها استفاده نمايد .

سوال :

آيا پوشيدن پوشيه بر خانمها واجب است؟

جواب :

پوشاندن صورت بر خانمها واجب نيست.

سوال :

آيا در جايى که نداشتن حجاب مستوجب به گناه انداختن کسى نميشود پوشاندن سر براى خانمها واجب هست (مشروط بر اينکه بقيه نقاط بدن کاملا پوشيده باشد). مثلا در اروپا که مردم اهميتى براى حجاب قائل نيستند ديده شدن موى سر يک خانم چه مشکلى مى تواند ايجاد کند. کما اينکه در قرآن آمده است خودتان را بپوشانيد تا مانع از تحريک مردان نشويد. البته همينطور گفته شده است که با حجاب شما از غير مسلمان ميشويد. يعنى ارزش براى زن مسلمان قائل شده است

.پاسخ: حجاب بر بانوان واجب است ولو اينکه بى حجابى وى موجب به گناه افتادن ديگرى نشود.

سوال :

آيا ابروى اصلاح شده براى زن حکم زينت را دارد؟ تا چه حد بايد پوشانده شود؟ آيا ابرو به طور کامل بايد پوشانده شود؟

جواب :

پوشاندن ابروى اصلاح شده لازم نيست.

سوال :

نپوشانيدن وجه و کفين و کعبين چه حکمي دارد ؟

جواب :

پوشاندن کعبين در خانم ها از نامحرم لازم است.

سوال :

حکم نگاه کردن و صحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعايت نمي کند چيست ؟

جواب :

اگر نگاه شهوي ، يا خوف وقوع در حرام باشد جايز نيست .

سوال :

آيا ديدن موي زن کافر حرام است؟

جواب :

بدون شهوت اشکال ندارد.

20 سوال: آيا براي حجاب مي توان از مانتو و روسري استفاده کرد؟

جواب :

مانعي ندارد.

سوال :

آيا زينت کردن (در حد معمول) دستها تا مچ و يا آرايش ساده صورت محل اشکال است؟(براي غير همسر در جامعه)؟

جواب :

چهره آرايش کرده لازم است پوشانده شود.

سوال :

آيا حجاب اسلامي براي خانواده هاي مذهبي و روحاني متفاوت از ديگران مي باشد

؟

جواب :

شرعا تفاوت نمي کند ولي بايد شؤونات خانواده حفظ شود .

سوال :

آيا پدر ومادر شوهر اجازه اجباري نمودن چادر را براي عروس بعد يا قبل از ازدواج دارند ؟

جواب :

نميتوانند اجبار کند ولي شوهر ميتواند اجازه ي خارج شدن از منزل را بدون چادر به همسر خود ندهد.

سوال :

آيا رعايت حجاب کامل در مقابل پسر مميزي که هنوز به سن تکليف نرسيده واجب است يا خير ؟

جواب :

واجب است .

سوال :

آيا رانندگي براي خانم ها جايز است ؟ با چه شرايطي؟

جواب :

رانندگي براي زن با حفظ حجاب اسلامي و ساير شئون جايز است.

سوال :

ايا من بايد خودم را از پسرهاي 13 –14 ساله فاميل بپوشانم؟

جواب :

زن بايد موي سر و بدن غير از صورت و دستهاي خود را از مرد نا محرم بپوشاند و احتياط لازم ان است که بدن و موي خود را از پسري هم که بالغ نشده ولي خوب و بد را ميفهمد و احتمال ميرود که نگاهش به بدن زن موجب تحريک شهوتش شود بپوشاند ولي زن ميتواند صورت و دستهايش را تا مچ از مرد نا محرم نپوشاند مگر در صورتي که بترسد به حرام بيفتد يا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام که پوشانيدن در اين صورت واجب است.

سوال :

ايا نشستن يک دختر در کنار يک پسر در يک کلاس دانشگاه چه حکمي دارد؟

جواب :

با رعايت حدود شرعي اشکال ندارد.

سوال :

آيا يک زن مسلمان دارو ساز ميتواند در داروخانه کار کند ؟

جواب :

با رعايت حجاب و حدود شرعي اشکال ندارد.

سوال :

زن از چه سن مي تواند حجاب نداشته باشد ؟

جواب :

قبل از سن بلوغ که نه سال قمري کامل .

30 سوال: آيا مي توانيم عکس خودمان را( بدون حجاب ) به دوستان بديم ؟

جواب :

جايز نيست .

سوال :

1- آيا عکس انداختن بدون روسري و حجاب کامل حرام است يا نه ؟

2- و براي ظاهر کننده نگاتيو چه حکمي دارد ؟

جواب :

1- في نفسه مانعي ندارد .

2- اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد اشکال ندارد .

سوال :

اگر چادر نماز از پشت آن سايه بدن پيدا باشد اشکال دارد يا نه؟ ميزان ضخامت چادرهاي معمولي به گونه اي است که کمي سايه مي اندازد؟

جواب :

اشکال دارد.

سوال :

ايا زن ميتواند موهاي مصنوعي خود را ( چه پوستيک و چه چسبيده) به نا محرم نشان دهد؟

جواب :

اگرزينت باشد بايد پوشانده شود.

سوال :

در صورتي که زن در محيطي امن و مطمئن بخواهد نماز بخواند که هيچ نا محرمي وجود ندارد ايا براي نماز نياز به حجاب دارد؟

جواب :

پوشش در هنگام نماز –ولو نامحرمي نباشد- لازم است.

سوال :

گردي صورت تا چه حد جايز است ؟ اگر ابروها برداشته شده باشد حکم چيست ؟ايا با مقنعه مشکي که زير چانه را بپوشاند و کنار صورت وتا بالاي ابروان بيايد و مانتو کاملا گشاد مشکي بلند وشلوار، حجاب رعايت شده يا نه ؟ اگر مقنعه يا مانتو رنگي باشد اشکال دارد؟

جواب :

حجاب کافي ان است که موها و بدن را بپوشانده و خود زينت شمرده نشود و برجستگيهاي زن را نمايان نسازد و صورت و دستها تا مچ لازم نيست پوشانده شود و چانه و مقداري از زير چانه که معمولا مقنعه ان را نميپوشاند لازم نيست پوشانده شود و چهره پيرايش کرده از قبيل ابرو برداشتن لازم نيست پوشانده شود ولي بايد که با ارايش زينت نشده باشد .

سوال :

ايا يک زن مسلمان دارو ساز ميتواند در داروخانه کار کند ؟

جواب :

با رعايت حجاب و حدود شرعي اشکال ندارد.

سوال :

نپوشانيدن وجه وکفين وکعبين چه حکمي دارد ؟

جواب :

پوشاندن کعبين در خانم ها از نامحرم لازم است .

سوال :

اگر زني چادر نمي پوشيده وقبل از عقد هم شرط کرده که نمي تواند چادر سر کند ، در صورتي که از حد شرعي حجاب تخطي نمي کند آيا مرد مأذون است اورا به چادر مجبور نمايد ؟

جواب :

چنين حقي براي اونيست .

سوال :

اگر زن به رعايت حجاب مصمم است ولي در اثر بي احتياطي وحواس پرتي گاهي اوقات موي از پوشش بيرون مي زند ، آيا شوهر وظيفه تذکر دارد ؟ اگر آري آيا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانيت برخورد کند ؟

جواب :

مي تواند تذکر بدهد وموردي براي عصبانيت نيست .

40 سوال: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعايت نمي کند چيست ؟

جواب :

اگر نگاه شهوي ، يا خوف وقوع در حرام باشد جايز نيست .

سوال :

درس دادن يا سخنراني کردن يک مرد در مقابل زنهائي که حجاب اسلامي دارند چه حکمي دارد ؟

جواب :

مانعي ندارد .

سوال :

آيا والدين حق دارند که حجاب را به فرزندان بالغ تحميل نمايند؟

جواب :

حق دارند ولي نه با کتک ومانند آن.

سوال :

به نظر شما درکشور ما به دبستان ودانشگاهها به خانمهاي با حجاب اجازه نميدهند که بروند ميشود که از روي روسري موي مصنوعي پوشيد؟

جواب :

استفاده از روسري براي حجاب کا في است .

سوال :

آيا گرفتن صورت براي حفظ حجاب واجب است ؟

جواب :

پوشاندن صورت لازم نيست .

سوال :

آيا عکس گرفتن بي حجاب و بدون روسري در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعداً نشان دهند گناه آن به عهده کيست با توجه به اين که شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکليف اين شخص چيست ؟

جواب :

گرفتن عکس در چنين مواردي في حد نفسه اشکال ندارد . مسؤوليت به عهده کسي است که عکس را نشان داده است .

سوال :

عده اي از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده اند که چانه و قسمتي از زير چانه را باز مي گذارند امّا گردن را مي پوشانند. آيا چنين کاري جايز است؟ و چه اندازه اي از صورت را مي توان باز گذاشت و آيا گوشها را هم مي توان بيرون گذاشت؟

جواب :

صورت شامل دو گوش نمي شود، پس پوشاندن آنها واجب است امّا چانه و مقدار اندکي از زير چانه، در حکم صورت مي باشد.

سوال :

اگر پوشيه و نقاب زدن بر چهره در يک شهري مايه شگفتي و پرس و جو شود و لباس شهرت تلقي گردد واجب است آن را کنار گذاشت؟

جواب :

واجب نمي شود مگر زماني که پوشيه زدن بر صورت توجّه بيشتري را جلب کند و يا مردم شهر آن را زشت و غير عادي بشمارند و لباس شهرت به حساب آيد که کنار گذاشتن آن واجب است.

سوال :

آيا زن با حجاب تنها مي تواند از مرد نامحرم رانندگي ياد بگيرد در صورتي که هنگام آموزش، بيم وقوع در حرام هم نباشد؟

جواب :

با وجود ايمني از فساد، جايز است.

سوال :

برخي آرايشگاههاي زنانه به کارگر زن، احتياج دارند آيا يک زن مسلمان مي تواند در چنين آرايشگاهي مشغول کار شود و زنان بي حجاب را اعم از مسلمان و غير مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرايش کرده ظاهر مي شوند، آرايش کند؟

جواب :

اگر آرايش کردن آنان، نوعي ترويج فساد و اشاعه گناه، محسوب گردد او چنان حقي را ندارد امّا تحقّق اين عنوان، بعيد به نظر مي رسد.

50 سوال: زني که روي خود را نمي گيرد مي تواند موهاي صورت و ابروان را بردارد و پودر طبيعي و سبک بر صورت بزند؟

جواب :

برداشتن موي صورت، و باريک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمي شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ايمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگيزه نگاه نامحرمان، نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسايل آرايشي، پوشاندن صورت واجب است.

سوال :

آيا يک زن جوان مي تواند جوراب نايلون به رنگ پا که ساق پا را زيباتر نشان مي دهد به عنوان حجاب بپوشد؟

جواب :

پوشيدن چنان جورابي اشکالي ندارد امّا اگر آن، زينت به حساب آيد بايد آن را از ديد نامحرمان بپوشاند.

سوال :

آيا پوشيدن جورابي که ساتر است امّا پا را مجسّم مي کند، جايز است؟

جواب :

پوشيدن چنان جورابي في حد ذاته جايز است.

سوال :

بر سر گذاشتن کلاه گيس به نيت خوشگل تر شدن ومورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ويژه خانمها جهت پيدا شدن خواستگار، جايز است؟ و آيا چنان کارى عيب پوشى به حساب مى آيد؟

جواب :

اگر تنها به نيت آرايش باشد و نه فريبکارى و عيب پوشى از چشم خواستگاران، چنان کارى اشکال ندارد.

سوال :

آيا زن مؤمنه مي تواند از روي باز و مستقيم و با خنده با نامحرم حرف بزند؟

جواب :

چنانچه مهيج نباشد اشکال ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حیوانات

No image

حج نیابت

No image

حریم

No image

حق چاپ

No image

حواله

پر بازدیدترین ها

No image

حقوق همسر

No image

حیض

No image

حج

No image

حضانت

No image

حق والدین

Powered by TayaCMS