جمع بین صلاتین

جمع بین صلاتین

جمع بين صلاتين

سوال :

ايا فاصله انداختن بين دونماز واجب مثلا بين ظهر و عصر يا بين نماز مغرب و عشاء مستحب است؟

جواب :

مستحب است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

جواب سلام

No image

جلوگیری

No image

جنابت

No image

جمع بین صلاتین

No image

جهر و اخفات در نماز

پر بازدیدترین ها

No image

جلوگیری

No image

جنابت

No image

جهر و اخفات در نماز

No image

جواب سلام

No image

جبیره

Powered by TayaCMS