مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار

نماز خواندن در مقابل آينه

سوال 119 :

حکم نماز خواندن جلوى آينه چيست؟ آيا مکروه است؟

جواب :

آينه اگر به گونه‌اى باشد که در حال نماز، شخص صورت خود را در آن مى‌بيند و ذهنش را مشغول مى‌کند بهتر است آن را بردارد و يا روى آن را بپوشاند.

نماز خواندن در مقابل عکس

سوال 120 :

حکم نماز خواندن در محلى که عکس شخصى در آنجا نصب شده چيست ولو اينکه جلوى فرد نباشد؟

جواب :

عکس از هر کس که باشد اگر جلوى شخص نباشد کراهت ندارد.

نماز در هواپيما

سوال 121 :

در برخى موارد، زائران بيت‌اللّه الحرام يا ساير مسافران، وقت نماز در هواپيما هستند، با توجه به اين‌که نماز در هواپيما معمولاً مانع استقرار و طمأنينه نيست، در صورتى که ساير شرايط، مثل قيام و قبله و رکوع و سجود مراعات شود، آيا در صورت علم يا احتمال اين‌که پيش از اتمام وقت نماز به مقصد مى‌رسند و مى‌توانند نماز را پس از پياده شدن از هواپيما بخوانند، نماز در هواپيما کفايت مى‌کند يا بايد تأخير بيندازند و در صورتى که نماز را در آن حال خواندند و پيش از اتمام وقت نماز پياده شدند، اعاده نماز لازم است يا نه؟

جواب :

با تمکّن از استقرار و استقبال قبله، نماز صحيح و مجزى است، بلکه جهت درک فضيلت اوّل وقت افضل است.

سوال 122 :

در هواپيما به چه سمتى بايد نماز بخوانيم؟

جواب :

اگر نتوانيد ـ ولو با سوال از مأموران داخل هواپيما ـ قبله را مشخص کنيد، به هر سمتى که گمان داريد که سمت قبله است، نماز بخوانيد. و در صورت شک و وسعت وقت، نماز را بايد به چهار سمت بخوانيد و در تنگى وقت به ميزانى که فرصت داريد.

نماز خواندن در وسايل نقليه

سوال 123 :

خواهشمند است حکم نماز خواندن در قطار هواپيما و کشتى را بيان فرماييد؟

جواب :

نماز در اين وسايل نقليه اشکال ندارد ولى به هنگام تغيير قبله در نمازهاى واجب بايد در صورت امکان با چرخيدن جهت قبله را ‌حفظ کنيد البته در حال چرخيدن بايد از قرائت و يا ذکر سکوت کنيد.‌

جلوتر قرار گرفتن نمازخانه زنان از مردان

سوال 124 :

در محل کار من براى برادران و خواهران نمازخانه اختصاص داده شده است اما نمازخانه خواهران در ديد مستقيم قرار دارد. براى رفع اين مشکل، جاى نمازخانه‌ها را عوض کرديم ولى با اين مشکل مواجه شديم که نمازخانه خواهران جلوتر از نمازخانه برادران قرار گرفته است، سوال من اين است که از لحاظ شرعى اين مورد مشکل دارد يا خير؟

جواب :

با فرض وجود حائل اگر زن‌ها نماز خودشان را فرادا مى‌خوانند و مردها هم جداگانه نماز مى‌خوانند، نماز هر دو قسمت صحيح است.

حرکت مختصر هنگام قرائت

سوال 125 :

اگر در هنگام خواندن حمد و سوره انسان کمي حرکت کند آيا نماز را بايد دوباره بخواند؟

جواب :

اگر مختصر و به نحوى باشد که با استقرار و آرامش نماز منافات نداشته باشد، موجب بطلان نماز نمى‌گردد.

نماز خواندن روى ملحفه نجس

سوال 126 :

کسي که نماز خوابيده مي‌خواند، در صورتي که ملحفه زير پايش نجس باشد آيا براي نماز اشکال دارد يا خير ؟

جواب :

ملحفه‌ى نجس اگر به صورت فرش زير پايش باشد، چنانچه نجاست مسريه نداشته باشد، نماز در آن حالت بر روى چنان ملحفه‌اى اشکال ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

No image

مکان نمازگزار

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شک در نماز

No image

نماز قضا

No image

نماز جماعت

No image

نماز جمعه

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

واجبات نماز

No image

قبله

No image

مکان نمازگزار

Powered by TayaCMS