قصد اقامت

قصد اقامت

قصد اقامت

قصد ده روز بر روى سکوى حفارى که در دريا ده روز متوقف است

سوال 470 :

همانطور که مستحضريد چند سالى است که شرکت‌هاى ايرانى در زمينه فعاليت‌هاى نفت و گاز در دريا فعال شده‌اند که تعداى شناور دارند و در کنار سکوها قرار گرفته و فعاليتى را انجام مى‌دهند يا در نقطه‌اى در حال نصب يک سکو بوده و يا در حال لوله‌گذارى در بستر دريا هستند که در مورد آخر سرعت شناورهاى ايرانى بسته به سايز لوله متفاوت است که شايد بتوان گفت در 24 ساعت حداکثر 3 کيلومتر حرکت مى‌کنند و در زمان نصب سکو هم گاهاً بيشتر از 10 روز در يک مکان توقف مى‌کنند حال سوال اينست که حکم نماز و روزه افراد شاغل در شناورها به چه صورت است و آيا شخص مى‌تواند شناور را مانند خشکى فرض نمايد و آن را موطن خود قرار دهد يا خير؟ مجدداً لازم بذکر است اين شناورها با کشتى‌هاى باربرى و تجارى فرق دارند چرا که کشتى‌هاى معمولى مدام در حال دريانوردى هستند.

جواب :

هر وقت در يک جا توقّف مى‌کنند و بدانيد ده روز مى‌مانيد، مى‌توانيد قصد ده روز کنيد و نماز را تمام بخوانيد و ملاک قصد اقامت در يک منطقه به نظر عرف است در نتيجه حرکت شناورهاى مذکور در سوال اگر در همان منطقه محل کار صورت مى‌گيرد، مضرّ به قصد اقامت نمى‌باشد.

خروج از محل اقامت ده روز

سوال 471 :

آيا مي‌توانم از شهري که در آن دانشجو هستم، بعد از اذان ظهر به وطنم که شصت کيلومتر فاصله دارد بروم و قبل اذان صبح دوباره به محل تحصيلم بازگردم؟ آيا در اين فرض روزه من صحيح مى‌باشد؟

جواب :

در فرض سوال، روزه آن روز صحيح است ولى بعد از رجوع بايد قصد اقامت ده روز نماييد تا روزه‌هاى بعدى شما صحيح باشد.

اقتدا به اهل سنت در نماز قضا

سوال 472 :

جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد يا در نماز قضا نيز مى‌توان اقتدا کرد؟

جواب :

قدر متيقّن جواز اقتدا، در نماز ادا است و صحّت اقتدا در نماز قضا محل اشکال بلکه منع است.

ترديد در قصد اقامت ده روز

سوال 473 :

اگر کسي نيت 10 روز کرد ولي مطمئن نيست که 10 روز مي‌ماند يا نه و نماز خود را کامل بخواند اگر مدت بقايش ده روز نشود آيا نمازهايش صحيح است؟

جواب :

موقع نيّت اقامت ده روز نبايد ترديد داشته باشد، چنانچه با عزم و اراده قصد اقامت ده روز کند و يک نماز چهار رکعتى بخواند اگر اتفاقاً پيش‌آمد که نتوانست بماند، هر چند روز بماند نماز تمام است يعنى قصد او تحقق پيدا کرده است.

خارج شدن از محل اقامت در اثناء ده روز

سوال 474 :

اينجانب جهت ماموريت سه ساله به کشورى مسافرت کرده‌ام و بعد از سه سال به وطن اصلى خودم بر مى‌گردم. در صورتى که من جهت تفريح از شهر محل اقامت خارج شوم به حدى که نمازم شکسته باشد و سپس به شهر بازگردم. با علم بر اينکه براى هفته ديگر برنامه‌ريزى کرده‌ايم که به مسافرت برويم و قصد اقامت ده روزه در شهر محل ماموريت خود را هم نداريم آيا نماز را بايد شکسته خواند يا کامل؟ آيا اينجا وطن من محسوب مى‌شود؟

جواب :

در فرض سوال پس از بازگشت به شهر در سفر اوّل طبق برنامه نماز شکسته و در سفرهاي بعدي اگر با ده روز اقامت در يک جا فاصله نشود، نماز تمام است، و محل مأموريت وطن محسوب نمي‌شود.

سفر به عرفات بعد از قصد اقامت ده روز در مکه

سوال 475 :

عرفات شرفها الله تعالى در اثر توسعه شهر مکه قطعاً دون مسافت شرعى است به نظر حضرتعالى کسانى‌که در مکه معظمه قصد اقامت عشره کرده و سپس عازم عرفات مى‌شوند نمازشان قصر است يا تمام؟

جواب :

اگر قصد اقامت تمام ده روز را در خود مکه معظمه نموده پس از تحقق اقامت در مکه با رفتن به عرفات مسافر نمى‌شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

قصد اقامت

No image

قصد اقامت

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حدّ ترخص

No image

حدّ مسافت

No image

قصد اقامت

No image

تبعیت در سفر

No image

احکام وطن و قصد توطن

پر بازدیدترین ها

No image

حدّ مسافت

No image

حکم بلاد کبیره

No image

حدّ ترخص

No image

قصد اقامت

Powered by TayaCMS