حکم بلاد کبیره

حکم بلاد کبیره

حکم بلاد کبيره

سفر در شهرهاى بهم چسبيده

سوال 484 :

در محل زندگى من شهرهاى بزرگى وجود دارد که شهردارى‌هاى مجزا دارند اما همه آنها تحت منطقه‌اى بزرگ با نام واحد هستند. اگر من داخل اين منطقه حدود 15 تا 20 کيلومتر سفر کنم، آيا بايد نماز را قصر بخوانم يا تمام؟

جواب :

اگر مجموع شهرهاى کوچک در کنار هم در نظر عرف محل، يک شهر محسوب باشد، طى مسافت در داخل شهر حکم سفر ندارد و نماز تمام است. و مسافت از آخر شهر به مقصد يا از مبدأ به اول شهر بزرگ محاسبه مى‌شود که اگر به مقدار مسافت (5/22 کيلومتر) باشد نماز قصر است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

حدّ ترخص

No image

حدّ مسافت

No image

قصد اقامت

No image

تبعیت در سفر

No image

احکام وطن و قصد توطن

پر بازدیدترین ها

No image

حدّ مسافت

No image

حکم بلاد کبیره

No image

حدّ ترخص

No image

قصد اقامت

Powered by TayaCMS