احرام

احرام

احرام

نذر احرام قبل از ميقات‌

سوال 651 :

اگر کسى از ايران نذر کند که در جدّه محرم شده، سپس براى انجام عمره مفرده به مکّه برود، آيا اين نذر صحيح است؟ و احرام او صحيح مى‌باشد؟

جواب :

نذر و احرام او باطل است.

نجاست لباس در هنگام احرام بستن

سوال 652 :

آيا طهارت لباس احرام يا ساير شرايط لباس نمازگزار، شرط صحتِ احرام نيز هست، و آيا با ترک عمدى آن، احرام صحيح است؟

جواب :

طهارت لباس احرام شرط صحّت احرام نيست.

استعمال عطر براى مُحرم فاقد حس بويايى

سوال 653 :

کسى که حسّ بويايى ندارد يا به علت زکام و سرماخوردگى بويى را احساس نمى‌کند، استعمال طيب و عطر زدن به بدن و لباس و گرفتن بينى از بوى بد بر او حرام است يا نه؟

جواب :

استعمال طيب در هر صورت جايز نيست اگرچه بوى آن به مشامش نرسد، و در گرفتن بينى حکم ساير مُحرمين را دارد.

پوشاندن سر محرم به درخواست خودش

سوال 654 :

اگر مرد محرم به غير محرم بگويد وقتى که خواب رفتم، پتو را روى سرم بينداز چه حکمى دارد؟ و بر فرض که او هم به اين درخواست عمل کند کفّاره واجب مى‌شود يا نه و بر فرض وجوب، کفّاره بر عهده چه کسى است؟

جواب :

محرم مجاز به چنين درخواستى از ديگرى نيست، و اگر آن شخص به درخواست محرم عمل کند، ثبوت کفّاره معلوم نيست، و در هر صورت بر آن شخصى که درخواست را انجام داده کفّاره‌اى نيست.

آويختن تسبيح به گردن در حال احرام

سوال 655 :

آيا آويختن تسبيح و نظائر آن به گردن به هنگام وضو (درحال احرام) و يا دولايه کردن آن در بازو در حال احرام اشکال دارد؟

جواب :

اشکال ندارد.

احرام شخصى که در ماه قبل قسمتى از اعمال عمره را بجا آورده

سوال 656 :

کسى که در ماه جديد بعد از آنکه در ماه قبلى عمره مفرده انجام داده است، مى‌خواهد وارد مکه شود در صورتى‌که قسمتى از اعمال عمره مفرده ماه قبل را انجام داده و فقط طواف نساء و نماز طواف نساء باقى مانده، آيا مى‌تواند بدون احرام وارد مکه شود يا نه؟

جواب :

در فرض سوال بايد با احرام جديد وارد مکه شود.

عبور از حريم هوايى مکه مکرمّه و ميقاتها

سوال 657 :

در مورد حد هوايى منطقه حرم (خانه خدا) و محاذات هوايى ميقات‌ها، تکليف مسافران هوايى را که بر فراز آنها حرکت مى‌‌کنند و قصد وررود براى حج (عمره يا تمتع) دارند (و يا آن‌ها که فقط قصد عبور دارند) بيان فرماييد.

جواب :

اگر قصد ورود به مکّه را مستقيماً از طريق هوا ندارند، نيازى به احرام نيست.

احرام از حديبيه

سوال 658 :

خواهشمند است بفرماييد آيا زائران ايرانى بيت اللّه الحرام در موسم حج و ياعمره مى‌توانند از ميقات حديبيّه محرم شوند؟ و آيا حديبيّه نيز مانند ساير مواقيت از قبيل ميقات شجره و جحفه مى‌باشد يا خير؟

جواب :

حديبيّه مانند تنعيم ميقات عمره مفرده است براى کسانى که داخل مکّه هستند چه اهل مکه باشند و چه حاجيانى که پس از اعمال حج مى‌خواهند عمره مفرده انجام دهند.

حجاب بچه نابالغ در طواف

سوال 659 :

آيا حجاب بچه نابالغ (که قادر به حفظ حجاب نيست) هنگام طواف از شروط صحت طواف است؟ و اگر مثلا" جوراب نپوشيده باشد ، اعاده لازم است؟ اگر زنى به اين واجب عمل نکند، چطور؟

جواب :

اشتراط حجاب کامل در طواف بر بچه نابالغ معلوم نيست اگرچه احوط مراعات حجاب است، و بر زن واجب است در طواف پاهاى خود را نيز تا مچ پا بپوشاند، که اگر عمداً پوشاندن ساق پا را ترک کرده باشد طواف صحيح نيست.

ترک غسل واجب در عمره

سوال 660 :

شخصي چند سال قبل به حج عمره مشرف شده است. حال به ياد آورده که در آن زمان غسلي بر او واجب بوده که نمي‌دانسته است ولي تمام مراحل حج را از غسل کردن تا پايان طواف‌ها تا جايي که به ياد دارد درست انجام داده است، تکليف چيست؟

جواب :

در فرض سوال، عمره‌اش صحيح است ولي طواف‌هاي عمره و نمازهاى آن را بايد اعاده کند و اگر نمي‌تواند خودش بجا آورد، نايب بگيرد، و تا آنها را تدارک ننموده از محرماتي که با طواف نساء حلال مي‌شود دوري نمايد.

تقصير ديگرى پيش از خود محرم

سوال 661 :

چنانچه محرمى قبل از اينکه خود تقصير کند سهواً محرم ديگرى را تقصير کند در اينصورت وضع اعمال هر دو چه حکمى دارد و آيا کفاره دارد يا خير؟

جواب :

در صورت سهو، چيزى بر مباشرِ عمل نيست و ضمناً تقصير آن شخص هم چنانچه قصد خروج از احرام داشته، صحيح واقع شده و از احرام خارج مى‌شود.

استفاده از پتو و لباس در حال احرام

سوال 662 :

در صورت سرد شدن هوا آيا افراد مُحرم مى توانند از پوشش ديگرى مثل پتو يا لباس استفاده نمايند؟

جواب :

چنانچه مخيط يا شبه مخيط نباشد اشکال ندارد ولى بايد مردان سرشان و زنان صورتشان را نپوشانند و دوخته بودن حاشيه پتو هم مانع ندارد.

استفاده از ماسک در حال احرام

سوال 663 :

استفاده از ماسک‌هايى که جهت جلوگيرى از تنفس هواى آلوده به دهن مى‌زنند و بند آن را پشت سر مى‌اندازند که بخش کوچکى از سر را مى‌پوشاند، براى مردان و زنان مُحرم چه حکمى دارد؟

جواب :

استفاده از ماسک براى زنان اگر در حدّ متعارف باشد مانعى ندارد و انداختن بند آن بر سر براى مردان جايز است.

پوشاندن سر محرم توسط ديگرى

سوال 664 :

آيا براى کسى که خودش محرم نيست جايز است چيزى روى سر مرد محرمى بيندازد، مثلاً محرمى که خوابيده پتو را روى سر او بيندازد و چنانچه خودش محرم باشد، چه حکمى دارد؟

جواب :

بر محرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش بپوشاند يا به ديگرى دستور دهد که سر او را بپوشاند، ولى پوشاندن سر ديگرى ولو محرم باشد از محرمات احرام نيست.

گره در لباس احرام

سوال 665 :

آيا گره زدن در لباس احرام اشکال دارد؟

جواب :

مانعى ندارد مشروط بر اينکه از صورت رداء بودن خارج نشود.

پوشاندن پاى مصنوعى در حال احرام

سوال 666 :

پوشيدن جوراب روي پاي مصنوعي جانبازان در حال احرام چه صورتي دارد؟ پوشيدن جوراب روي پروتز جانبازان در حال احرام چه صورتي دارد؟

جواب :

پاى مصنوعى حکم پاى اصلى را ندارد، بنابراين هيچ يک از محرمات احرام شامل آن نمى‌شود.

استظلال مُحرِم در شبهاى بارانى)

سوال 667 :

در سفر عمره‌اي که من امسال مشرف شدم در حين حرکت از مسجد شجره به مکه در شب با اتوبوس سقفدار باران آرامي شروع به باريدن گرفت و من نم باران را روي شيشه‌ي اتوبوس مشاهده کردم. حال مي‌خواهم بدانم که آيا با بارش هر مقدار باران قرباني کردن گوسفند بر مکلف واجب مي‌شود يا بايد شدت باران به حدي باشد که در عرف با بارش آن انسان به زير سقف برود؟

جواب :

اگر عرفاً به آن شب (ولو بعض آن) شب باراني گفته شود، کفّاره به احتياط واجب ثابت است.

کفّاره اخراج خون از بدن در حال احرام

سوال 668 :

شخصى بعد از تلبيه در مسجد‌الحرام متوجه مى‌شود که آمپول انسولين را يادش رفته تزريق کند. حال وظيفه او چيست؟ با توجه به اينکه اگر آمپول بزند احتمال دارد از دستش خون بيايد آيا بخاطر خون آمدن از دستش بايد کفّاره بدهد يا نه؟

جواب :

اگر ناچار است، مى‌تواند آمپول بزند ولو خون بيرون بيايد و کفّاره هم واجب نيست، گرچه دادن يک گوسفند مستحب است.

استفاده از زينت آلات در حال احرام

سوال 669 :

اگر کسى بطور دائم از النگوى زينتى استفاده مى‌کرده است، آيا در صورت احرام بايد آن را خارج کند؟

جواب :

پوشيدن النگو در حال احرام اگر متعارفِ مکلّف باشد و به قصد زينت نباشد، اشکال ندارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احرام

No image

احـــرام

No image

احـــرام

جدیدترین ها در این موضوع

No image

وقوف در عرفات

No image

وقوف در مشعرالحرام

No image

اعمال منى

No image

رمى جمرات

No image

قربانى

پر بازدیدترین ها

No image

احرام

No image

تقصیر

No image

عمره مفرده

No image

طواف

No image

نماز طواف

Powered by TayaCMS