زمان اعتکاف

زمان اعتکاف

زمان اعتکاف

اعتکاف بعد از طلوع فجر

سوال 442 :

معتکفى مى‌خواهد سه روز اعتکاف کند و مدّت 72 ساعت اعتکاف انجام دهد، اگر اعتکافش را از بعد از طلوع فجر ـ مثلاً از ظهر ـ شروع کند و ظهر هم به پايان برساند بگونه‌اى که مجموع آن 72 ساعت شود، آيا اين اعتکاف صحيح است؟

جواب :

اعتکاف بايد از شروع روز اول تا پايان روز سوم باشد و تلفيق کردن ـ بدين گونه که جزئى از روز اول را با جزئى از روز آخر يک روز کامل به حساب بياورد ـ صحيح نيست.

اعتکاف بيش از سه روز

سوال 443 :

اگر معتکف نيّت چهار روز اعتکاف کند، آيا روز چهارم هم جزو اعتکاف است يا اينکه بايد شش روز را تکميل کند تا روز چهارم به حساب آيد؟

جواب :

روز چهارم داخل در اعتکاف نيست ولى اگر پنج روز اعتکاف کند، واجب است روز ششم را کامل کند.

استحباب اعتکاف در ماه رجب

سوال 444 :

آيا اعتکاف در ماه رجب مستحب است؟

جواب :

دليل خاصى بر استحباب اعتکاف در خصوص ماه رجب نيافتيم.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

زمان اعتکاف

No image

زمان اعتکاف

استفاءسایر مراجع

No image

احکام اعتکاف‌

جدیدترین ها در این موضوع

No image

شرایط اعتکاف

No image

زمان اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

محرّمات اعتکاف

No image

مسائل متفرقه اعتکاف

پر بازدیدترین ها

No image

محرّمات اعتکاف

No image

زمان اعتکاف

No image

شرایط اعتکاف

No image

مکان اعتکاف

No image

مسائل متفرقه اعتکاف

Powered by TayaCMS