حدّ ارتداد

حدّ ارتداد

حدّ ارتداد

سوال 993 :

شخصى، که پدر و مادرش مسلمان بوده، از هنگام بلوغ هيچ گرايشى به اسلام نداشته و آن را انکار هم نمى کرده، امّا بعضى از اعمال دينى را طبق عادت انجام مى داده است. اکنون مى خواهد تحقيق کند و با عقيده ثابت دين خود را انتخاب نمايد، و هيچ گونه سوء نيّتى هم ندارد. اگر اين فرد، دين ديگرى غير از اسلام انتخاب کند، حکم مرتّد فطرى دارد؟

جواب :

در صورتى که از آغاز بلوغ اسلام را نپذيرفته، اجراى حکم مرتدّ فطرى بر او اشکال دارد.

سوال 994 :

لطفاً، با ذکر مثال، تعريف دقيقى از «محکمات»، «ضروريّات دين» و ساير اصطلاحات مشابه همچون; «محکمات فقه»، «احکام ضرورى اسلام»، «مسلّمات مذهب» بيان فرماييد. ضمناً حکم انکار هر يک از آنها چه مى باشد؟

جواب :

اوّلا: منظور از «ضروريّات دين» اموريست که همه، اعم از عالم و غير عالم، مى دانند جزء دين است; مانند مسأله نماز و روزه و حجاب. و «محکمات» مسائلى است که به دليل قطعى ثابت شده است; هر چند ضرورى نباشد. و «احکام ضرورى اسلام» همان احکام ضرورى دين است. و «مسلّمات» و «محکمات مذهب» امورى است که با دليل قطعى در مذهب شيعه ثابت شده باشد. ثانياً: اگر کسى ضروريّات دين را انکار کند، و انکارش سبب انکار نبوّت گردد، از اسلام خارج مى شود، ولى انکار ضروريّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است; نه اسلا

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

حدّ ارتداد

پر بازدیدترین ها

No image

خمس مغازه ‌ها

No image

مسائلى مربوط به پول

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

Powered by TayaCMS