انفال

انفال

انفال

سوال 363 :

آيا بر جنگلها حکم ملک، جارى مى شود و مى توان مسأله ارث، وقف، اجاره و... را بر آن مترتّب کرد؟

جواب :

ظاهر اين است که بر اين گونه جنگلها حکم ملک، جارى مى شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و... صحيح است ولى بعد از تشکيل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگلها بدون رضايت حکومت نمى توان اقدام کرد.

سوال 364 :

طبق ظاهر آيات و روايات، انفال شامل همه دشتها و کوهها و جنگلها و درياها و... در سراسر جهان است; امّا در شرايط فعلى که مرزهاى جغرافيايى بين المللى مورد قبول همه حکومتهاست آيا انفال هم به اين مرزبنديها محدود مى شود؟

جواب :

ظاهر روايات انفال، بلکه صريح بسيارى از آنها، شامل تمام منافع روى زمين است ولى پر واضح است که حاکم اسلامى و ولىّ فقيه مى تواند طبق مصالح مسلمين ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

انفال

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

No image

مظالم عباد

Powered by TayaCMS