انفال

انفال

انفال

سوال 363 :

آيا بر جنگلها حکم ملک، جارى مى شود و مى توان مسأله ارث، وقف، اجاره و... را بر آن مترتّب کرد؟

جواب :

ظاهر اين است که بر اين گونه جنگلها حکم ملک، جارى مى شود و مسأله ارث و وقف و اجاره و... صحيح است ولى بعد از تشکيل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگلها بدون رضايت حکومت نمى توان اقدام کرد.

سوال 364 :

طبق ظاهر آيات و روايات، انفال شامل همه دشتها و کوهها و جنگلها و درياها و... در سراسر جهان است; امّا در شرايط فعلى که مرزهاى جغرافيايى بين المللى مورد قبول همه حکومتهاست آيا انفال هم به اين مرزبنديها محدود مى شود؟

جواب :

ظاهر روايات انفال، بلکه صريح بسيارى از آنها، شامل تمام منافع روى زمين است ولى پر واضح است که حاکم اسلامى و ولىّ فقيه مى تواند طبق مصالح مسلمين ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

انفال

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

Powered by TayaCMS