مسائل متفرقه وقف

مسائل متفرقه وقف

در شهر ما، امامزاده ای است که اراضی موقوفه به وقف عام دارد که برای منزل مسکونی و مغازه و غیره استفاده شده است، قطعه ای از این زمینها را برای مسجد جامع در نظر گرفته ایم که انشاء الله با همت والای مردم متدین ساخته شود. آیا اختصاص دادن این قسمت از زمینهای موقوفه برای مسجد جامع جایز است؟

زمینی که برای مطلق کار خیر وقف شده باشد می توان در آن مسجد احداث کرد به طوری که ابدیت آن به وسیله وقف مطلق حاصل شده باشد و عنوان مسجد شدن به وسیله وقف بنا و قصد آن پدید آید.

آبان ۸۹

در صورتی که جاده و خیابان احتیاج به عقب نشینی داشته باشد و این کار موجب تخریب دیوار حسینیه و قبوری خواهد شد، که دو مورد از این قبور، از سادات است و سی سال هم از آنها گذشته است و قبر چند نفر دیگر هم کمتر از سی سال میباشد و تخریب قبر میت نیز کلی نیست بلکه نصف خاک از روی قبر گرفته میشود و دوباره شن ریزی و آسفالت می شود آیا تخریب دیوار حیاط حسینیه و قبر میت اشکال دارد یا نه؟

. تخریب حسینیه که وقف نیست با رضایت صاحب آن جایز است. ۲. تخریب مقداری از ظاهر قبر و ترمیم آن، که نه نبش قبر است و نه هتک مؤمن، جایز است.

۷۴/۵/۳۰

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

تغییر کاربری وقف

No image

احکام وقف

No image

مسائل متفرقه وقف

Powered by TayaCMS