استعمال دارو و تزریق خون

استعمال دارو و تزریق خون

استعمال دارو و تزريق خون

سوال 24 :

اگر روزه‌دار، دارو يا چيز ديگرى را در بينى خود بريزد که از حلق او پايين برود، حکمش چيست؟

جواب :

اگر عمدا و با علم به اين که اگر دارو يا چيز ديگرى را که در بينى مى‌ريزد، از حلق او پايين مى‌رود، اين کار را انجام دهد، روزه‌اش باطل مى‌شود.

سوال 25 :

آيا تزريق آمپول‌هاى تقويتى و سرم‌هايى که براى جلوگيرى از ضعف

(289)

استفاده مى‌شوند، مبطل روزه است؟

جواب :

تنها آمپول‌هايى که مسلّم است اشکال ندارند، آمپولهاى زير جلدى و آمپولهاى بى حس کننده هستند؛ اما آمپول‌هاى خوراکى و دارويى که زير جلدى نيستند، تا امکان دارد در شب تزريق شوند و اگر تزريق آنها در روز ضرورى باشد، اشکال ندارد؛ ولى احتياطا روزه آن روز را قضا نمايند و همچنين است سرم‌هاى غذايى و دارويى.

سوال 26 :

اگر کسى بدون استعمال آمپول دارويى يا سرم غذايى در روز، قدرت روزه گرفتن را نداشته باشد، ولى با استعمال آنها قدرت پيدا کند، بايد روزه بگيرد يا خير؟

جواب :

در صورت ضرر نداشتن روزه، روزه را بگيرد و آمپول و سرم را مصرف کند و احتياطا بعد از ماه رمضان، قضاى آن را نيز بگيرد.

سوال 27 :

آيا تزريق خون به بدن شخص روزه‌دار يا گرفتن خون از او روزه را باطل مى‌کند؟

جواب :

گرفتن خون از وى جايز، ولى مکروه است؛ اما تزريق خون به بدن شخص روزه‌دار، به جز در موارد ضرورت، بنا بر احتياط واجب ترک شود و در صورت تزريق خون، بنا بر احتياط واجب قضاى روزه به جا آورده شود.

سوال 28 :

آيا دوا ريختن به بينى در روز، روزه را باطل مى‌کند؟ دوا ريختن به چشم، چه حکمى دارد؟

جواب :

اگر به حلق نرسد، اشکال ندارد.

سوال 29 :

اگر کسى در موقع سحرى، دارو يا ترياکِ به شکل قرص را ببلعد که بعد از دو سه ساعت (در روز) در معده‌اش باز شود، روزه او صحيح است يا خير؟

جواب :

در صورتى که بلعيدن، پيش از طلوع فجر انجام بگيرد، روزه‌اش صحيح است.

سوال 30 :

برخى از زنان در شب ماه رمضان قرص مصرف مى‌کنند تا عادت نشوند. آيا روزه

(290)

آنها صحيح است يا خير؟

جواب :

اشکال ندارد.

سوال 31 :

کسى که براى رفع تنگى نفس ناچار است از دارويى استفاده کند که به صورت بخار و يا به صورت پودر گاز از راه حلق به ريه‌ها پاشيده مى‌شود، تا راه تنفسى او باز شود، آيا مى‌تواند روزه بگيرد؟

جواب :

در فرض سوال، بنابر احتياط بايد روزه‌اش را به همان ترتيب که در سوال آمده بگيرد و هر وقت توانست، قضاى آن را نيز به جا آورد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

No image

تکبیرة الاحرام

Powered by TayaCMS