احکام حیض‌

احکام حیض‌

احکام حيض‌

سوال 78 :

زني که 50 سال او تمام شده (يا سيده‌ اي که 60 سال او تمام شده) اگر با مصرف داروهاي هورموني که متداول است و پزشکان بعد از يائسگي تجويز مي‌کنند خونريزي با مشخصات حيض پيدا کند آيا اين خونريزي حيض محسوب مي‌شود يا استحاضه است؟

جواب :

بعد از يائسگي خوني که زن مي‌بيند استحاضه است گرچه صفات خون حيض را داشته باشد.

سوال 79 :

گاهي 8 روز و گاهي 6 روز خون مي‌بينم آيا در مدتي که 8 روز خون مي‌بينم (در آن دو روز) هم حيض حساب مي‌شود يا نه؟

جواب :

در فرض سوال کل 8 روز حيض است.

سوال 80 :

عدّه از خانم‌ها جهت جلوگيري از بارداري قرص 4جلوگيري از حاملگي مصرف مي کنند و دراثرمصرف آن قرص عادت ماهانه ايشان قطع مي‌شود لذا ماداميکه بايست در آن ايام بالخصوص مي‌ديد حالا نمي‌بيند، درايام ماه مبارک رمضان درآن روزهاکه عادت اين خانم است و خون نمي‌بيند حکم روزه و نمازش چيست و آيا مي‌تواند آن اعمال که در ايام عادتش حرام بود انجام بدهد از قبيل مس قرآن و مسجد رفتن و همبستر شدن با شوهرش و غيره يا خير؟

جواب :

در فرض سوال نماز و روزه او صحيح است و چيزهائي که بر حائض حرام است بر وي حرام نمي‌باشد.

سوال 81 :

يکي از راههاي جلوگيري از انعقاد نطفه اين است که ابزاري در دهانه رحم نصب مي‌کنند که اين عمل موجب خونريزي مي‌شود و ممکن است اين خونريزي مدت زيادي طول بکشد با توجّه به اينکه اين خونريزي عمدي مي‌باشد آيا حيض محسوب مي‌شود و به طور کلي اين عمل جايز است يا خير؟

جواب :

اگر مستلزم عمل حرامي باشد، جايز نيست و خوني که بيرون مي‌آيد در صورتي که نشانه‌ هاي حيض داشته باشد، حيض محسوب مي‌شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مظالم عباد

No image

هبه، هدیه و جایزه

No image

مصرف قربانى

No image

مسائل متفرقه

Powered by TayaCMS