اجاره و فروش اموال مسجد

اجاره و فروش اموال مسجد

۱. آیا میشود موکتهای مسجد که مازاد بر احتیاج است را فروخت؛ یا می توان برای مجالس عروسی و غیره اجاره داد؟ اگر زیانی وارد شود، جایز است در این صورت اجاره داده شود یا خیر؟

۲. آیا فروختن ظروف مسجد و اثاثیه دیگر آن به دلیل فرسودگی که بخواهند

آن را تبدیل به لوازم جدیدتر نمود، جایز است یا خیر؟

٣. آیا اجاره دادن اموال مسجد که هم وقف خاص و هم وقف عام دارد جایز است یا خیر؟ ضمن اینکه مقداری از وقوف عام و خاص با هم مخلوط شده و تشخیص و تفکیک آن مشکل است؛ در این صورت آیا میشود اجاره داد یا خیر؟

۴. آیا تهیه و خرید برای اموال مسجد بایستی به نیت وقف عام باشد یا خاص که در صورت اجاره دادن مشكل شرعی نداشته باشد؟

1. اثاث مسجد از قبیل فرش، ظرف و لوازم دیگر را در صورت وقف خاص و زائد بر احتیاج می توان فروخت یا اجاره داد و درآمد حاصل را در همان مسجد صرف کرد و در صورت وقف عام به مساجد دیگر منتقل کرد.

٢. در صورت مشتبه شدن وقف خاص و عام، احوط ترک فروش یا اجاره است.

٣. زیانهای عادی از درآمد کم می شود و زیانهای عمدی و غیر عادی به عهده کسی است که ضرر وارد کرده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

نماز جماعت

No image

موانع رسیدن آب به پوست

No image

نحوه محاسبه زکات

Powered by TayaCMS