آیا آب چاهی که با برداشتن آب از آن، دوباره می جوشد، در احکام مانند آب جاری است؟

Powered by TayaCMS