آیا آب چاهی که با برداشتن آب از آن، دوباره می جوشد، در احکام مانند آب جاری است؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS