آیا آبی که پس از قطع باران روی زمین جمع شده، حکم آب جاری را دارد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS