آیا آبی که در حال باریدن باران روی زمین جمع شده است، در احکام مانند آب جاری است؟

Powered by TayaCMS