آیا آبی که با پمپ و دلو از چاه استخراج کرده ایم حکم آب چاه را دارد؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید:
Powered by TayaCMS